Senioren en veiligheid

Oplichters zijn van alle tijden en verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen op te lichten. Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden dan mensen in andere leeftijdsgroepen, is ieder slachtoffer er een te veel. In deze corona tijd is een duidelijke verschuiving in de criminaliteit te zien. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters zogenaamd hulp aanbieden.

Iedereen kan slachtoffer worden van oplichting, dus ook ouderen. Daarom geven we graag concrete tips om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Bent u toch slachtoffer geworden, doe dan altijd aangifte!

Vormen van criminaliteit
Er zijn verschillende vormen van (digitale) criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp), phishing en helpdeskfraude. Hieronder concrete tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Babbeltrucs
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij u aan, spreken u op straat aan of bellen u op. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen worden op die manier elk jaar te veel mensen van hun bezittingen beroofd. Ook proberen oplichters mensen aan de deur te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen kijken en u vervolgens van uw pas kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van uw rekening.

Waar moet u op letten?
· Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder om de deur op een kier te kunnen zetten.
· Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als u binnen iets gaat halen.
· Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf iets hebt besteld waarvan u weet dat u het moet afrekenen.
· Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand u op die manier aanbiedt om te helpen bij het pinnen. Pin ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil vasthouden. Op die manier kan iemand mogelijk meekijken met uw pincode.

WhatsApp fraude (Vriend-in-nood fraude)
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld als uw (klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een betaalverzoek.

Waar moet u op letten? Maak nooit zomaar geld over zonder dat u iemand daadwerkelijk hebt gesproken of gebeld. Controleer altijd rechtstreeks bij de bekende door zijn/haar oude nummer te bellen. Niet gebeld = geen geld.

Hoe kunt u misbruik voorkomen? Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw WhatsApp-account kunt u ‘twee-staps-verificatie’ instellen. Dat is een extra beveiliging, die voorkomt dat een kwaadwillende toegang kan krijgen tot uw account.

Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes of sms)
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt gevraagd om te klikken op een link of om in te loggen. Die link kan leiden naar een valse website van bijvoorbeeld een bank, waarin u gevraagd wordt om uw gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot uw bankrekening of computer. Deze manier om gegevens te achterhalen heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met die gegevens kunnen internetcriminelen veel geld van uw rekening halen.

Waar moet u op letten?·
· Klik nooit op een link van een mail of sms die u niet vertrouwt en download geen bijlage.
· Twijfelt u, bel dan de organisatie waar het om gaat, zoals uw bank en zoek daarvoor zelf het telefoonnummer op.
· Gaat het om geld of om belangrijke gegeven of is er haast bij, let op! Eerst checken, dan klikken. Via de Fraudehelpdesk kunt u de e-mail controleren.

Bankhelpdeskfraude
Een cybercrimineel belt u op en doet zich voor als een bankmedewerker. Het kan zelfs zijn dat u op uw telefoon ziet staan dat u echt door uw bank wordt gebeld, maar ook dit is gemanipuleerd. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat uw bankrekening is gehackt. In feite is dit niet zo, maar de oplichter probeert u ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichter zal er op aandringen om uw geld over te maken naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf. De oplichter biedt aan u te helpen bij het overboeken. Zo komt uw geld op de rekening van de oplichter terecht. Ook komt het voor dat de nepbankmedewerker u overtuigd dat uw bankpas moet worden vervangen en vraagt u vervolgens om uw pincode door te geven.

Waar moet u op letten?
· Uw bank zal nooit uw saldo vragen, ook niet als controlevraag.
· Uw bank zal u nooit vragen uw geld over te maken naar een andere rekening of naar een ‘kluisrekening’ of een ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet.
· Uw bank vraag nooit naar uw pincode of inloggegevens.
· Een bank heeft zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is.
· Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit.

Aangifte
Mocht u onverhoopt toch (bijna) slachtoffer zijn geworden, doe dan altijd een melding of aangifte bij de politie!

‘s Avonds anoniem chatten met een buurtcoach

Bericht namens Buurtplein – 10-03-2021

Via de website kun je drie avonden per week tussen 20.00 en 21.00 uur rechtstreeks chatten met een van onze buurtcoaches. Dit mag ook anoniem als je dat fijner vindt.

Heb je vragen of wil je wat kwijt? 
Iedere dinsdagavond, woensdagavond en vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 uur zit een buurtcoach voor je klaar. 

Ook overdag kun je op werkdagen je vraag via de chat website stellen. De chat wordt tussen 09.00 – 12.30 en 13.00 en 17.00 uur beantwoordt door een medewerker van Buurtplein. 

Het chatscherm verschijnt vanzelf rechtsonderin op de website. 

Stel gerust de vragen bij het Buurtplein, ze zijn er om je te helpen!

https://www.buurtplein.nl/nieuws/s-avonds-anoniem-chatten-met-een-buurtcoach/

Werkzaamheden “Afkoppelen Nieuw Wehl”

Verloop werkzaamheden fase 1 en 2 en tegenvallers
Update 24-11-2020
Vanaf medio juni zijn de werkzaamheden t.b.v. project “Afkoppelen Nieuw Wehl” opgestart in de Nieuwe Kerkweg, fase 1. Gepland was dat medio september fase 1 kon worden opgeleverd. Eerst moest de verontreiniging onder de rijbaan gesaneerd worden, waarna vervolgens de rioleringswerkzaamheden opgestart konden worden. Tijdens de start van de saneringswerkzaamheden bleek dat dieper gesaneerd moest worden dan op basis van het onderzoek verwacht werd. Hierdoor moest er in kleinere deelfasen gesaneerd worden en werden de werkzaamheden ca 1,5 week vertraagd. Vervolgens werden de rioleringswerkzaamheden opgestart. Bekend was dat we relatief diep moesten graven om de bestaande riolering te kunnen vervangen voor een nieuw vuilwater- en hemelwaterriool. Hierdoor moesten we de diepe sleuf vaak extra afschermen zodat de grondwerkers veilig konden werken. Door toepassing van die extra afscherming in combinatie met diep gelegen oversteken van huisaansluitingen werd de door de aannemer beoogde snelheid van rioolaanleg niet behaald en waren de rioleringswerkzaamheden pas begin oktober gereed. Hierdoor konden de stratenmakers ook 5 weken later pas de werkzaamheden in de laatste deelfase van de Nieuwe Kerkweg opstarten. De verhardingswerkzaamheden liepen wel goed door waardoor eind oktober de Nieuwe Kerkweg weer opengesteld werd voor verkeer. In totaal hebben we 6 weken vertraging opgelopen in fase 1. Terwijl we nog bezig waren met de bestratingswerkzaamheden in fase 1 hebben we fase 2 (MSG Hendriksenstraat en Horststraat) eind september al opgestart. Ook in de MSG Hendriksenstraat moest de verontreiniging onder de rijbaan gesaneerd worden, waarna vervolgens de rioleringswerkzaamheden opgestart konden worden. De sanering is volgens planning verlopen, zodat we begin oktober met de aanleg van het hemelwaterriool konden beginnen. De aanleg van het hemelwaterriool is in principe ook volgens planning verlopen en is 11 november afgerond in de Horststraat. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de stratenmakers zouden opschalen qua bezetting waardoor we medio oktober de bestratingswerkzaamheden ook konden opstarten in de MSG Hendriksenstraat. Doordat enkele stratenmakers echter preventief in quarantaine moesten omdat enkele familieleden positief waren getest op het Corona virus kon helaas niet opgeschaald worden en zijn de bestratingswerkzaamheden pas eind oktober opgestart. Hierdoor hebben we ca 2 weken vertraging met de bestratingswerkzaamheden opgelopen in fase 2 en verwachten nu medio december de bestratingswerkzaamheden in de Horststraat afgerond te hebben, onder voorwaarde dat het werkbaar weer blijft. Dat komt dan neer op 2 weken vertraging t.o.v. de planning.

Klachten
In principe hebben we tot op heden relatief weinig klachten ontvangen tijdens de uitvoering. Eerlijk is eerlijk, waar gewerkt wordt is (geluids)overlast en is het qua bereikbaarheid soms zoeken hoe nog het dichtste bij huis te kunnen komen. De aanwonenden in fase 1 (Nieuwe Kerkweg) hebben ‘het genomen zoals het kwam’ en waar de één het toch wel lang vond duren vond de ander het juist interessant om de verschillende werkzaamheden en bijkomende afstemmingen eens van dichtbij te kunnen bekijken. De werkzaamheden in fase 2 verlopen sneller waardoor daar ook minder overlast wordt ervaren door de aanwonenden. Sterker nog, geregeld spreek ik enkele bewoners waarmee we de vorderingen en wijzigingen doornemen omdat men oprecht geïnteresseerd is in het werk. Mijn persoonlijke ervaring is dat de meeste aanwonenden zich via de buitenmedewerkers van aannemer Dostal laten informeren over de planning en wanneer ze wel en niet bij huis konden komen en dat er in onderling overleg vaak nog wel maatwerk kon worden geleverd. Ook proberen wij altijd toe te lichten in het veld waarom zaken lopen zoals ze lopen, omdat er vaak omstandigheden bij komen waar wij op voorhand geen rekening mee kunnen houden maar tijdens de uitvoering wel rekening mee moeten houden. Daarnaast staan we ook open voor maatwerkoplossingen met bijvoorbeeld inritten en toegankelijkheid waardoor we bewoners ook laten zien dat we tijdens de uitvoering echt rekening met de wensen van de bewoners proberen te houden. De eerste reacties op de nieuwe inrichting van de Nieuwe Kerkweg zijn na voltooiing dan ook (erg) positief, behoudens een paar kritische opmerkingen over het feit dat er nu alweer te hard gereden wordt in de Nieuwe Kerkweg. (zie ook bereikbaarheid)

Bereikbaarheid
Voor elke uitvoeringsfase hebben we in het voortraject al een omleidingsroute opgesteld waarvoor langs de rijbanen gele tekstborden en verwijzingsborden zijn geplaatst. Voor aanvang en tijdens de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid wekelijks doorgegeven aan de nooddiensten, de afvalophaaldienst en het openbaar vervoer. Daarnaast zijn de omleidingen aangemeld bij een landelijk systeem waardoor de omleidingen al in de navigatiesystemen (voorzien van de nieuwste software) zijn opgenomen. Van de klachten die we binnenkrijgen zal ca 80% gaan over bereikbaarheid en zogenaamd hufterig weggedrag. Dit gaat dan zowel om bestemmingsverkeer als sluipverkeer. Het valt ons op dat veel automobilisten en vrachtverkeer uit gewoonte of ‘om het toch maar te proberen’ de omleidingsborden/ verwijzingsborden negeren en toch maar via de ‘normale’ weg Nieuw Wehl in rijden. Vervolgens komt men erachter dat de weg toch echt afgesloten is en rijden daarna geïrriteerd te hard weer weg om een alternatieve route te gaan zoeken. Helaas kunnen wij dergelijk weggedrag niet dagelijks gaan handhaven en zijn we echt afhankelijk van de weggebruiker om aangegeven omleidingsroutes te volgen. We beseffen ons dat met name de Nieuwe Kerkweg en MSG Hendriksenstraat relatief drukke straten zijn en dat het voor mensen die minder bekend zijn in de buurt lastig kan zijn hun weg te vinden in Nieuw Wehl. We verzoeken daarom bewoners die bezoek verwachten hun bezoek voortijdig aan te geven wat de beste aanrijdroute is. Eén uitvoeringsaspect dat we overigens onderschat hebben is de bereikbaarheid van de Lage Horst en Middelhorst vanaf het moment dat we eind september gelijktijdig in de Nieuwe Kerkweg en MSG Hendriksenstraat aan het werk waren. Ondanks dat we bewoners via een brief hadden geïnformeerd dat de Lage Horst en Middelhorst een tijdje alleen via kruising Nieuwe Kerkweg – Middelhorst bereikbaar zou zijn bleek het voor veel mensen die minder bekend in Nieuw Wehl zijn en koeriersdiensten lastig hun weg te vinden. Daarnaast waren er meerdere bewoners die tijdens de afsluiting van fase 1 via fase 2 nog relatief snel richting Didam konden rijden en zagen zich met de gelijktijdige afsluiting van fase 2 tijdelijk genoodzaakt een stuk ‘om’ te moeten rijden wat voor enige ergernis zorgde.

Vooruitblik
In principe zouden we in november de rioleringswerkzaamheden in de Deutseveldstraat kunnen opstarten. Gezien de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan is echter besloten om fase 3 Deutseveldstraat dit jaar niet meer op te starten. We willen fase 2 eerst helemaal afronden voordat we fase 3 opstarten om de overlast voor de inwoners tot een minimum te beperken en te zorgen dat met de Kerstperiode alle straten goed bereikbaar zijn. Onder voorbehoud van werkzaam weer willen we vanaf 4 januari 2021 de werkzaamheden in de Deutseveldstraat opstarten waarbij we vanaf kruising Nieuwe Kerkweg – Deutsveldstraat zullen beginnen. De bewoners in fase 3 krijgen hiervoor nog een brief met nadere informatie. De startdatum voor fase 4 is vooralsnog niet nader vastgesteld omdat we voor de vorderingen van de uit te voeren werkzaamheden in fase 3 in grote mate ook afhankelijk zijn van de weersomstandigheden in januari en februari.

Met vriendelijke groet,
Evert Berentschot
Toezichthouder namens Buha bv

Raadsmededeling, de actuele ontwikkelingen in het project Dorpshart Wehl.

Context
Binnen het project Dorpshart Wehl zijn de afgelopen tijd enkele stappen gezet, die op een later tijdstip bestuurlijke besluitvorming door uw raad vergen. Met het oog op een tijdige en volledige informatievoorziening wordt met deze mededeling kort stilgestaan bij de stand van zaken binnen het project Dorpshart Wehl en worden de ingestoken trajecten naar besluitvorming toegelicht

Kernboodschap
Algemeen
In de Stuurgroep Dorpshart Wehl bespreken gemeente, dorpsraad en ondernemersvereniging op bestuurlijk niveau de voortgang van het project en eventuele lopende ontwikkelingen die op dat moment actueel zijn. Op deze manier zijn zij direct aangehaakt bij de lopende ontwikkelingen en kunnen mee praten over te maken keuzes. Dit vergroot het draagvlak van het project. Ook deze raadsmededeling is met hen besproken en de inhoud wordt door hen ondersteund.

Verkeer & Parkeren
De door de werkgroep benoemde verkeersmaatregelen zijn via een enquête aan de Wehlse bevolking voorgelegd. Een deel van de resultaten hieruit is inmiddels civieltechnisch uitgewerkt en wordt nog voor de zomer tijdens reguliere onderhoudsrondes uitgevoerd. Een ander deel van de maatregelen zal op een later moment verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. Daarnaast is door de Vrienden van het Wehlse Bos een richtingwijzer gemaakt die op het Beatrixplein geplaatst zal worden.

Werken & Ondernemen
De website wehl.nl draait en is overgedragen aan de Stichting Toerisme & Promotie Wehl. Op de website is een aantal wandel- en fietsroutes opgenomen, die bij zullen dragen aan meer bezoek aan Wehl en Nieuw Wehl. Ook is er een speciale kinderfietsroute door het Wehlse Bos, die dit najaar op de site geplaatst zal worden. Door de corona-maatregelen liggen de verdere werkzaamheden van deze werkgroep, zoals het koopstromenonderzoek, momenteel stil.

Wonen
Woonwensenonderzoek heeft plaatsgevonden en zal nu tot concrete maatregelen moeten leiden. De behoefte aan woningen voor met name ouderen en jeugd is een onderwerp dat nadrukkelijk leeft binnen Wehl. Met name het betrekken en betrokken houden van de jeugd heeft nu de aandacht.
Naast de initiatieven die uit dit onderzoek voort kunnen/zullen komen, onderzoekt de gemeente momenteel de mogelijkheden tot het (verder) oppakken van de projecten Wehl-Heideslag en Wehl-Fokkenkamp (gebied tussen de Keppelseweg en de Doesburgseweg). Deze projecten doorlopen hun eigen traject en sluiten zo goed mogelijk aan bij het woonwensenonderzoek.

Kerkplein
Begin 2019 is een aanvullende bestuursopdracht vastgesteld om te onderzoeken of het mogelijk is om Kerkplein 10 en 12 aan te kopen en te herontwikkelen, waarbij ook het Kerkplein zelf een facelift zal krijgen. Reden hiervoor is dat algemeen wordt aangegeven dat deze twee panden detoneren in het gevelbeeld en dat een herontwikkeling, samen met de nieuwbouw van de PLUS supermarkt, een uitgelezen kans biedt deze wand van het plein een upgrade te geven. Een facelift van het plein zelf biedt de mogelijkheid deze plek te vergroenen en meer geschikt te maken als verblijfsgebied. Met alle direct betrokken eigenaren is intussen gesproken en onlangs heeft de gemeente Kerkplein 10 aan kunnen kopen. Ter financiering van deze ontwikkeling zal een beroep worden gedaan op gelden die beschikbaar komen uit de Regiodeal en de subsidie Steengoed Benutten.

Verplaatsing en nieuwbouw PLUS
Het ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de supermarkt aan de Koningin Wilhelminastraat zijn klaar om in procedure te brengen. Daarbij hebben ontwikkelaar en de PLUS met direct aanwonenden overeenstemming bereikt over aanpassingen en inpassingen van het plan. In eerste instantie is er voor geopteerd de nieuwbouw mogelijk te maken door middel van een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan. Onlangs is ervoor gekozen om eerst een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Dit geeft het beste invulling aan de doelstelling van de Parapluherziening ‘Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten, 2019’, omdat hiermee planologisch wordt vastgelegd dat in de vrijkomende locatie geen supermarkt meer gevestigd kan worden. Dit geeft procedureel meer zekerheid. Daarnaast geeft een bestemmingsplanprocedure meer ruimte voor inspraak/zienswijzen en biedt het de ontwikkelende partij meer flexibiliteit om het bouwplan waar nodig nog te optimaliseren.

Vervolg
Communicatie
De bewoners van Wehl worden via een wijkflyer ‘special’ op de hoogte gesteld van deze actuele ontwikkelingen.

MPO
De aankoop en herontwikkeling van Kerkplein 10 en 12 en de facelift van het Kerkplein zullen worden betaald uit de opbrengst van de herontwikkeling en externe subsidies. Om deze kosten te kunnen maken, is wel een krediet nodig. Dit krediet zal als onderdeel van het MPO aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor de supermarkt zal zijn eigen procedure doorlopen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in het najaar plaatsvinden. Vervolgens zal het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Enquête bewoners Wehl

Inwoners van deelgebied centrum Wehl hebben een brief ontvangen met daarin een link naar een online enquête. Deze enquête gaat specifiek over de toekomst van het dorp Wehl en het A18 bedrijvenpark in relatie tot de Omgevingswet.

Eigenlijk zouden alle brieven vorige week al bezorgd zijn, maar een gedeelte van de brieven is door vertraging bij ons postbedrijf helaas pas gisteren op de mat gevallen. Daarom hebben wij de termijn voor het invullen van de enquête verlengd tot en met maandag 20 april.

Nieuw Wehl en omgeving (ten noorden van de Broekhuizerstraat/N813) en de Wehlse Broeklanden (ten oosten van Weemstraat/N815) vallen in andere deelgebieden. Naar deze adressen is deze brief niet verzonden.

Kijk voor meer informatie op https://bit.ly/2xrqTYC