De Zwerfafvalbrigade bestaat één jaar!

De Zwerfafvalbrigade Wehl-Nieuw Wehl bestond afgelopen 14 december 2019 één jaar. Tijd om een kleine balans op te maken.

Wethouder Rens Steintjes heeft op 14 december 2018 het startschot gegeven en die dag zijn we met 13 brigadiers in en rond Wehl begonnen.

Wat we op dat moment niet hebben bevroed is dat de groep maandenlang zou blijven groeien en dat iedereen zijn haar steentje eraan bijdroeg dat het in Nieuw Wehl, en Wehl, maar zeker ook in de omgeving van beide dorpen stilletjes aan schoner is geworden. Zelfs afgelopen december hebben zich nog weer mensen aangemeld.

We hebben afgesproken dat iedere brigadier haar/zijn weg gaat voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden. Wil je onderling met elkaar afspreken, dat kan. Je kunt, als je in de Whatsapp groep staat, een oproep doen om met collega’s af te spreken. We hebben dus afgesproken om geen gezamenlijke activiteiten te houden. Behalve 1 of 2 keer per jaar samen een kop koffie en een glaasje.

We zijn inmiddels gegroeid naar 45 leden en dat zou (maandelijks) samen afspreken alleen maar lastig maken. Zelfs een aantal bewoners van Elver behoren tot onze brigadiersclub. Zij maken, uiteraard onder normale weersomstandigheden, net als dat dit voor de anderen ook geldt, bijna wekelijks hun ronde. Een aantal van onze brigadiers zijn daarbij de begeleiders van Elver behulpzaam. Chapeau hiervoor.

Andere brigadiers nemen hun zoon (Fred) of dochter (Ingrid) mee, een ander weer zijn schoondochter en kleinkinderen (Jan), waarvoor onderling de opruimsetjes worden geleend, en dat zijn dan voorbeelden, die later alleen maar een goed vervolg kunnen krijgen.

Sommigen gebruiken een afstandmeter waarmee ze kunnen zien welke afstand ze hebben afgelegd. Een aantal kilometers zijn dan zo afgelegd. En het maakt, omdat vaak ook de berichten waar iemand gelopen heeft via de Whatsapp worden verzonden, duidelijk welke route gelopen is. Een ander kan hier dan rekening mee houden.

Soms werden er hele vreemde zaken gevonden, zoals op 10 april toen Elly een matras in de sloot vond. Gelukkig hoeven we die, als brigadier, niet zelf mee te sjouwen of op te ruimen. Hiervoor kunnen we de Buha bellen, of als we het melden op de Whatsapp dan zorgt Norbert (wijkregisseur in Wehl of moeten we zeggen dorpsregisseur) er voor dat de Buha wordt geïnformeerd en wordt dit grof vuil opgeruimd.

Een andere keer worden er volle zakken chips, een ear koptelefoon, een appeltaart netjes in de verpakking etc. gevonden. Wat mensen zoal weggooien?? Of verliezen?

Als brigadier heb je de beschikking over een werkset bestaande uit handschoenen, een grijper om de rommel op te rapen, een ring waarin een plastic vuilniszak kan worden gehangen. Voor menige brigadier is dit veelal te weinig, omdat ze onderweg zoveel afval/spullen vinden dat één zak niet voldoende is. Nee, sommigen gaan er met de fiets op uit, anderen bedienen zich van een auto, om de afvalzakken op te halen waar ze deze in eerste instantie hebben achtergelaten, weer een ander heeft een soort bolderwagen waarmee hij zich bediend en zodoende ook het nodige bij elkaar kan vervoeren.

In de laatste maanden van 2019 werd door een aantal wel gemeld dat ze het gevoel hadden dat er minder afval te vinden was. En dat is natuurlijk waar we het voor doen. Maar of het een en ander samenhangt met een mentaliteitsverandering van de burger of de intensiviteit van de inzet van onze brigadiers, hierover zou misschien nog wel eens een onderzoekje kunnen worden gestart (wie pakt dit op?).

Al met al mogen we concluderen dat we in Nieuw Wehl/Wehl trots mogen zijn op de inzet en uitvoering van onze brigadiers en dat het bij tijd en wijle duidelijk leidt tot hele mooie, schone resultaten en de omgeving er opgeruimd uitziet.

Wilt u ook lid worden van de zwerfafvalbrigade Wehl/Nieuw Wehl dat kan.

Meldt u zich dan op telefoonnummer 0651692890 van René Isselman, coördinator.

NIEUWE PLUS IN WEHL

PLUS Gerard Bruil heeft een plan gereed voor de bouw van een nieuwe PLUS supermarkt op de locatie van de voormalige bibliotheek en de 8 woningen op de hoek van de Julianastaat en de Koningin Wilhelminastraat te Wehl.

Op 11 februari is er van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopavond in Het Raadhuis (Raadhuisplein 1, Wehl) waar u uitleg kunt krijgen over de plannen.

U bent hierbij van harte uitgenodigd!

WhatsApp Buurtpreventie

21-1-2020

De Dorpsraad Wehl zal op 21 april 2020 een bijeenkomst organiseren over WhatsApp groepen voor buurtpreventie.

In de gemeente Doetinchem bestaan al een aantal tientallen van deze groepen in de verschillende wijken. In het verleden was er een stichting waar deze groepen zich konden registreren. Maar deze is helaas opgeheven. Voor zover onze informatie reikt zouden er 43 groepen in de gemeente zijn.

Een WhatsApp groep is een particulier initiatief en de gemeente voert slechts beperkt beleid hierop uit. (Zie website gemeente Doetinchem- WhatsAppgroepen) Het is dan ook niet bekend waar al deze WhatsApp groepen zich bevinden.

De Dorpsraad Wehl wil op generlei wijze met het initiatief van deze bijeenkomst de eventueel bestaande WhatsApp groep(en) in Wehl in de wielen rijden.

Wij komen graag in contact komen met eventuele coördinatoren of leden van deze groep(en) zodat er een beeld komt hoe deze groep(en) in Wehl zijn verdeeld en hoe wij het netwerk hiervoor in Wehl zo dicht mogelijk kunnen krijgen.

Daarom is de vraag of u, indien u lid bent of coördinator van een WhatsAppgroep in Wehl dit zou willen melden.

U kunt dit melden aan de secretaris Dorpsraad Wehl, René Isselman r.isselman@upcmail.nl

Wij horen graag van u.

Snelheidsmeter met beloning

Hij staat aan! Aan de Koksgoedweg in Wehl is gisteren de Safety-safe geopend. Dat is een snelheidsmeter met beloning. Iedere automobilist die zich aan de snelheid houdt, spaart geld. Na vier weken mogen de bewoners het geld uitgeven aan een zelfgekozen doel: een bijdrage voor spelen in de wijk.

Help jij ook mee? Houd je dan aan de snelheid op de Koksgoedweg, Kleefse Allee en omliggende wegen! Bedankt!

Eindrapport Wonen in Wehl en Nieuw-Wehl

Downloaden (PDF, Onbekend)

De dorpsraad Wehl nodigt je uit om te horen wat jouw inbreng heeft opgeleverd en wat de vervolgstappen nu zijn!

Je bent van harte welkom op 12 november in Het Raadhuis in Wehl. Er is een inloop vanaf 19:00 en om 19:30 start de informatiebijeenkomst, de koffie en thee staat klaar.

Deze avond wil je niet missen!