WhatsApp Buurtpreventie

21-1-2020

De Dorpsraad Wehl zal op 21 april 2020 een bijeenkomst organiseren over WhatsApp groepen voor buurtpreventie.

In de gemeente Doetinchem bestaan al een aantal tientallen van deze groepen in de verschillende wijken. In het verleden was er een stichting waar deze groepen zich konden registreren. Maar deze is helaas opgeheven. Voor zover onze informatie reikt zouden er 43 groepen in de gemeente zijn.

Een WhatsApp groep is een particulier initiatief en de gemeente voert slechts beperkt beleid hierop uit. (Zie website gemeente Doetinchem- WhatsAppgroepen) Het is dan ook niet bekend waar al deze WhatsApp groepen zich bevinden.

De Dorpsraad Wehl wil op generlei wijze met het initiatief van deze bijeenkomst de eventueel bestaande WhatsApp groep(en) in Wehl in de wielen rijden.

Wij komen graag in contact komen met eventuele coördinatoren of leden van deze groep(en) zodat er een beeld komt hoe deze groep(en) in Wehl zijn verdeeld en hoe wij het netwerk hiervoor in Wehl zo dicht mogelijk kunnen krijgen.

Daarom is de vraag of u, indien u lid bent of coördinator van een WhatsAppgroep in Wehl dit zou willen melden.

U kunt dit melden aan de secretaris Dorpsraad Wehl, René Isselman r.isselman@upcmail.nl

Wij horen graag van u.

Snelheidsmeter met beloning

Hij staat aan! Aan de Koksgoedweg in Wehl is gisteren de Safety-safe geopend. Dat is een snelheidsmeter met beloning. Iedere automobilist die zich aan de snelheid houdt, spaart geld. Na vier weken mogen de bewoners het geld uitgeven aan een zelfgekozen doel: een bijdrage voor spelen in de wijk.

Help jij ook mee? Houd je dan aan de snelheid op de Koksgoedweg, Kleefse Allee en omliggende wegen! Bedankt!

Eindrapport Wonen in Wehl en Nieuw-Wehl

Downloaden (PDF, Onbekend)

De dorpsraad Wehl nodigt je uit om te horen wat jouw inbreng heeft opgeleverd en wat de vervolgstappen nu zijn!

Je bent van harte welkom op 12 november in Het Raadhuis in Wehl. Er is een inloop vanaf 19:00 en om 19:30 start de informatiebijeenkomst, de koffie en thee staat klaar.

Deze avond wil je niet missen!

Update: Werkzaamheden Liemersweg

Update: 08-10-2019

Vanaf maandag 14 oktober zijn de voornemens om te starten met de werkzaamheden aan de kruising Liemersweg / Plattenburgstraat / Energieweg, Fase C in de brief.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden duren tot en met 25 oktober.

De rotonde Edisonstraat / Plattenburgstraat / Liemersweg richting Wehl is weer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Hiermee is fase D afgerond.

Het industrieterrein is dan te bereiken via de Energieweg en de Edisonstraat.

Woonwijk de Heut is alleen toegankelijk via de rotonde Edisonstraat / Plattenburgstraat / Liemersweg

Vanaf maandag 28 oktober zullen naar verwachting alle wegen weer open zijn

———————————————————–

In eerdere communicatie via www.buha.nl/liemersweg en het Doetinchems Vizier is gecommuniceerd dat de reconstructie tot eind november zou duren. Nu blijkt dat de aannemer werkzaamheden anders heeft kunnen inrichten. Daardoor zijn de werkzaamheden naar verwachting vier weken eerder klaar.

De werkzaamheden zijn verdeeld in 4 fases. Per fase zijn de start en eind data van de werkzaamheden hieronder genoemd. De 4 fases zijn op de achterzijde van deze brief weergegeven.

• Fase A 2-09 tot en met 22-10 Wijk bereikbaar via Plattenburgstraat
• Fase B 23-09 tot en met 25-10 Wijk bereikbaar via rotonde & kruising Energieweg / Plattenburgstraat
• Fase D 30-09 tot en met 13-10 Industrieterrein bereikbaar via bijpass rotonde & Energieweg, Wijk bereikbaar via kruising Energieweg
• Fase C 14-10 tot en met 25-10 Wijk bereikbaar via rotonde

Aan de fietspaden langs de Liemersweg vinden geen werkzaamheden plaats.

Op de website www.buha.nl/liemersweg wordt afhankelijk van de planning gepubliceerd wanneer de fases starten en worden afgerond. Ook vindt u daar de omleidingsroutes per fase.

 

Vragen
Heeft u vragen over het project betreffende planning en/of bereikbaarheid, dan kunt u contact opnemen met Martijn van den Berg via het e-mailadres m.vandenberg@ntp.nl of het telefoon nr. 06 124 58 126