Is een zorgcoöperatie iets voor Wehl?

De Dorpsraad Wehl organiseerde woensdag 13 april een avond over de zorg. Mantelzorgers, professionals en wethouder Kees Telder voerden hierover het woord. Centraal thema was of een Zorgcoöperatie voor Wehl levensvatbaar is. Een zorgcoöperatie zoals die recent in Mariënvelde tot stand is gekomen en die na de pauze enthousiast door Freek Jansen werd gepresenteerd.

Lees “Is een zorgcoöperatie iets voor Wehl?” verder

Kosteloos omruilen van de rolemmers

Drie maanden geleden werd begonnen met de nieuwe manier van afvalinzameling. Veel afval is als grondstof hergebruikt. In deze periode heeft u ook kunnen kijken of de huidige set rolemmers aansluit bij uw thuissituatie. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u één keer per jaar kosteloos uw set rolemmers wijzigen. De aankomende maanden worden gebruikt om de rolemmers bij u thuis om te ruilen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande rolemmers. Hoe dit alles te werk gaat kunt u lezen in onderstaande folder.

Samen van Afval naar Grondstof omruilen rolemmers.
[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]

Werkzaamheden op terrein voormalige Eiermijn

Voor het terrein van de voormalige Eiermijn in Nieuw-Wehl wordt nu in samenwerking met de buurt een goede invulling gegeven. De bouw van de huizen aan de mgr. Hendriksenstraat /Nieuwe Kerkweg zijn in volle gang. De grond was oorspronkelijk van Elver. Door de ruil met de school is de grond nu in bezit van de gemeente. In overleg met de buurtbewoners wordt een mooi plan bedacht. De eerste werkzaamheden zijn reeds gestart.
[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]

Zet een streep door discriminatie

Doetinchem zet een streep door discriminatie; letterlijk! Van 15 tot 21 maart staan er grote borden door de gemeente verspreid met deze tekst. Wij willen de dialoog over dit thema stimuleren en nodigen u uit om de stift te pakken en ook uw streep te zetten. Hoe tolerant is onze gemeente? Wanneer zou u iets melden bij het meldpunt discriminatie? Hoe zit het met arbeidsdiscriminatie? Lees “Zet een streep door discriminatie” verder