Nieuw spandoek op de Silo!

 

 • Wil je ook een keer een ander spandoek op de Silo?
 • Draag je de doelen ven Wehl Durft! een warm hart toe?
 • Heeft het magazine van Wehl Durft! jouw ook geraakt?
 • Wil je het nummer van Spinvis in het dialect live horen (vertaald en gebracht door Dorine Kraaijvanger)?
 • Wil je een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Wehl en Nieuw-Wehl?

Help ons!

 

Jouw bijdrage (minimaal € 1,-) kan gestort worden op de rekening van de St. Dorpsraad Wehl: NL 45 RABO 0157 2240 23 t.a.v. Wehl Durft!

 

Betalen kan ook met Tikkie:

https://tikkie.me/pay/ialfnor28ijnm3ir0ar0

of met de volgende QR-code: 

 

Ons doel is om met jouw bijdrage later dit jaar het nieuwe spandoek op de Silo te onthullen.

Voor het deel van de bijdrage dat niet aan de spandoek wordt besteed (meer dan nodig of te weinig voor de spandoek) zorgen we als Dorpsraad dat de middelen ten goede komen aan de leefbaarheidsdoelen voor Wehl en/of Nieuw Wehl.

 

Dorpsraad Wehl zoekt nieuwe leden!

Draag je de leefbaarheid van Wehl en Nieuw Wehl een warm hart toe en wil je niet aan de zijlijn blijven staan?

Dorpsraad Wehl zoekt nieuwe leden!

De Dorpsraad Wehl zet zich in voor het behoud en, waar mogelijk, verbetering van de leefbaarheid in de dorpen Wehl en Nieuw Wehl. We hebben samen met de inwoners en ondernemers van Wehl en Nieuw Wehl het dorpsplan “samen maken we de toekomst” opgesteld. Daarin is de ambitie voor de komende 10 jaren weergegeven.

We zijn bijvoorbeeld betrokken bij:

 • Ontwikkelen nieuw dorpshart Wehl;
 • Inventarisatie Woonwensen in Wehl en Nieuw-Wehl;
 • Verkeersveiligheid (zoals verkeersmaatregelen in Wehl en de fietsveilige verbinding Wehl-Nieuw Wehl);
 • Wehl Durft! (diverse thema’s op het gebied van duurzaamheid);
 • Mogelijkheden ontwikkelen zorgcoöperatie;
 • Boomplantactie en zwerfafvalbrigade;
 • En nog veel meer…….

De Dorpsraad bestaat uit circa 10 bestuursleden. Door het vertrek van 2 leden (door verhuizing en studie) is er weer ruimte voor enkele nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor de leefbaarheid van onze dorpen.

Samen maken we de toekomst!

Op de website van de Dorpsraad www.dorpsraadwehl.nl kunt u meer informatie vinden.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

 • Martin Kaal (06-52802049)
 • René Isselman (06-51692890)
 • Of een van de andere bestuursleden (zie website)