Het magazine Wehl Durft! is nu ook digitaal beschikbaar

Wehl Durft!
Het magazine Wehl Durft is uit. Nadat het eerste exemplaar was uitgereikt aan de fotografen Yoran Bosvelt en Jan Meulenbeek (foto,) die de foto’s voor het magazine hebben gemaakt, is het huis aan huis bezorgd in Wehl en Nieuw Wehl.
U heeft het magazine Wehl Durft! vast al ontvangen en gelezen. Er komen flink wat positieve reacties op het magazine binnen. Fijn om te zien wat de doelen en bij behorende verhalen te weeg brengen.

Het magazine Wehl Durft! is nu ook digitaal beschikbaar:  https://issuu.com/wehldurft/docs/wehl_durft

Graag nodigen we u allemaal uit voor donderdag 25 april 19.30 uur in het Raadhuis (Raadhuisplein 1 te Wehl) om met alle geïnteresseerde inwoners kennis en ideeën uit te wisselen met betrekking tot de 9 doelen en de inspirerende verhalen in het magazine.

Noteer de datum vast in uw agenda.
Nadere informatie over de avond volgt nog.

Uitnodiging info avond Wonen in Wehl en Nieuw-Wehl

Wonen in Wehl en Nieuw-Wehl:
Welke wensen heb jij?
Laat je horen op onze inloopavond!

 

Op 25 april 2018 had de dorpsraad een zeer druk bezochte evaluatie van het dorpsplan met de inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl. Er werden toen veel vragen gesteld over het onderdeel wonen. Onder andere over het aanbod van woningen voor verschillende generaties in beide kernen. De dorpsraad wil hier een vervolg aan geven. En daar hebben we jou bij nodig!

 Samen behoeften in kaart brengen

De dorpsraad heeft in overleg met gemeente Doetinchem besloten een werkgroep op te richten. Deze werkgroep wil samen met de inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl de woonbehoeften in Wehl en Nieuw-Wehl (nog duidelijker) in beeld brengen. Op basis hiervan kan worden bepaald welke kansen en opgaven er liggen voor de woningmarkt in Wehl/Nieuw-Wehl.

Wie zitten er in de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl, medewerkers van gemeente Doetinchem en medewerkers van Sité Woondiensten. Daarnaast wordt de werkgroep ondersteund door adviesbureau Companen.

Jouw inbreng is belangrijk!

Om de woonbehoeften duidelijk in beeld te krijgen, hebben we jouw inbreng nodig. Jij bent immers onze inwoner! Daarom organiseert de werkgroep drie inloopavonden (in Wehl). Elke avond staat een andere generatie centraal:

Datum      Leeftijds-categorie Tijdstip locatie
Dinsdag 16 april 2019 50+ Van 16.30 uur tot 20.00 uur Zaal Reuring
Dinsdag 14 mei 2019 18 – 30 jaar Van 16.30 uur tot 20.00 uur Zaal Reuring
Donderdag 16 mei 2019 30 – 50 jaar Van 16.30 uur tot 20.00 uur Het Raadhuis Wehl

Tijdens de inloopavonden kun je op verschillende manieren jouw inbreng leveren. Daarnaast is de werkgroep aanwezig om vragen te beantwoorden en vragen aan jou te stellen. Kun je, door omstandigheden, niet op de avond van jouw leeftijdscategorie? Dan mag je natuurlijk ook op een andere avond komen. Mensen die niet in Wehl of Nieuw-Wehl wonen, maar dat wel graag zouden willen, zijn ook van harte welkom. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Waarom is dit belangrijk?

Om nu en in de toekomst de juiste woning op de juiste plek te hebben staan, moeten er keuzes worden gemaakt die goed onderbouwd zijn. Voor die goede onderbouwing is het belangrijk om samen met (toekomstige) inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl duidelijk te krijgen welke behoeften er zijn om in Wehl en Nieuw-Wehl te wonen.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Jan van der Aart (dorpsraad Wehl/Nieuw-Wehl) via het telefoonnummer 06 374 712 09 of stuur een e-mail naar wonenwehl@doetinchem.nl.

Aankondiging werkzaamheden spoor

Binnenkort zal door Strukton/ ProRail een brief gezonden naar de aanwonenden aan het spoor rondom de Beekseweg i.v.m. de werkzaamheden van komende tijd én komende zomer (in de vakantie periode).
Inloopbijeenkomst dinsdag 19 maart
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 19 maart in locatie: Reuring, Kerkplein 14 in Wehl tussen 18:00 uur tot 20:00 uur.
Op deze avond kunt u kennis maken met de aannemer en informatie krijgen over de planning van de werkzaamheden, bouwwegen en -terreinen, wegafsluitingen etc.
Ook zijn medewerkers van Strukton Rail en ProRail aanwezig om uw vragen bijvoorbeeld over de gevolgen van het werk op de directe omgeving aan de hand van tekeningen te beantwoorden.

Standpunt Dorpsraad Wehl inzake Notitie Domus van het college van B&W van de gemeente Doetinchem

Standpunt Dorpsraad Wehl inzake Notitie Domus van het college van B & W van de gemeente Doetinchem van 8 januari 2019

De notitie geeft een goede analyse en aanpak die een bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertrouwen indien de afspraken worden nagekomen door Leger des Heils en de gemeente.

De Dorpsraad wil de gemeenteraad graag extra aandacht vragen voor de onderstaande belangrijke punten:

– De beeldvorming.
De beeldvorming dat de Domus een voorziening is voor dak- en thuislozen komt niet uit de lucht vallen. Onbekend is dat het altijd een beschermde woonvoorziening geweest. Ook is nieuw hier kennelijk ook sprake is van Forensisch Beschermd Wonen (FBW) dat wordt ingekocht door de Dienst Justitiële Inrichting van het ministerie van Justitie. Dit bevestigd dat de communicatie beter en transparanter moet worden (zie ook hierna).

-Communicatie.
Onder verbeterpunt 11 staat: “Veel valt en staat bij een goede communicatie. Goede communicatie vanuit de gemeente, maar ook vanuit de woonvoorziening. De communicatie was onder de maat. Van het Leger des Heils wordt verwacht dat zij na meldingen adequaat optreden en ook hun verantwoordelijkheid nemen in het dorp zelf. Wanneer er meldingen zijn wordt er gehandeld, wordt de veroorzaker/bewoner aangesproken op zijn/haar gedrag en wordt er zo spoedig mogelijk een terugkoppeling gedaan naar de melder. Alleen zo herstelt het vertrouwen.” Hier is niets aan toe te voegen. Laat zien dat deze afspraken worden nagekomen! -Meldingen. Onder verbeterpunt 9 staat: “Qua meldingen moet de zaak op orde zijn. Leger des Heils, politie en gemeente maken afspraken om de meldingen sneller in beeld te krijgen. Het Leger des Heils is als eerstverantwoordelijke de partij die een goede en snelle opvolging aan de meldingen zal moeten geven. Leger des Heils, politie en gemeente zijn samen alert op de meldingen en de opvolging daarvan. Dit is een continue proces.” Ook hier is niets aan toe te voegen. Laat zien dat deze afspraken worden nagekomen!

-Handhaving.
Onder verbeterpunt 17 staat: “Handhaving heeft werkinstructies voor het toezicht in Wehl.” Wij verzoeken de gemeente om de inwoners van Wehl meer inzicht te geven in de inzet en werkinstructies van de toezichthouders in Wehl. Is nu nog erg vaag.

-Politie.
Onder verbeterpunt 19 staat: “Er wordt door de politie extra capaciteit ingezet in Wehl.” Wij verzoeken de gemeente om de inwoners van Wehl meer inzicht in de inzet van de extra capaciteit van de politie in Wehl. Is nu nog erg vaag.

-Brandveiligheid
Wij lezen niets over de brandveiligheid van het pand. Ook hierover zijn bij ons zorgen geuit. Is de brandveiligheid van de Domus op orde?

-Na 2020
Onder het kopje tenslotte wordt geschetst wat er gaat veranderen vanaf 2021 en wordt geconstateerd dat de gemeente dan niet meer verantwoordelijk is voor de contractering en over dit gedeelte geen zeggenschap meer heeft.

De situatie na 2020 geeft nog grotere onzekerheden dan nu al het geval is en dat baart ons grote zorgen. Dit mede in combinatie met de zwaarte van de doelgroep en de huidige omvang. Voortzetting van een opvang is zeker niet vanzelfsprekend!

Tot Slot: Wij verzoeken de gemeente om nog met ons in gesprek te gaan over het (aangepaste) voorstel voorafgaand aan het moment dat het besluitvorming zal worden aangeboden aan de Raad.

3FM Serious Request komt naar Wehl!

De jaarlijks bekende actie van radio 3FM : Serious Request is dit jaar anders opgezet. Geen glazen huis maar een Lifeline. In de week voor kerst (18-24 december) trekken er drie teams met 3FM-dj’s vanaf drie verschillende locaties in het land van actie naar actie. Ze gaan op een tocht door Nederland om op kerstavond aan te komen bij Tivoli Vredenburg in Utrecht, de headquarters van de actie én de plek waar 3FM Serious Request begon in 2004. Zij lopen van plaats naar plaats met als doel; de georganiseerde acties te ondersteunen. De dj's maken 24 uur per dag live radio vanuit heel het land en zijn via livestreams online en op televisie te volgen.

Eén van de drie teams, het team bestaande uit Rámon Verkoeijen en Mark van der Molen, begint in Hengelo met lopen. Op weg naar Utrecht komen ze door Wehl, op vrijdag 21 december zullen de radio dj’s tussen 17:45 en 18:45 door Wehl trekken. Komt u ook in actie?

Voor meer informatie check: https://www.npo3fm.nl/seriousrequest