Dorpsraad Wehl zoekt nieuwe leden!

Draag je de leefbaarheid van Wehl en Nieuw Wehl een warm hart toe en wil je niet aan de zijlijn blijven staan?

Dorpsraad Wehl zoekt nieuwe leden!

De Dorpsraad Wehl zet zich in voor het behoud en, waar mogelijk, verbetering van de leefbaarheid in de dorpen Wehl en Nieuw Wehl. We hebben samen met de inwoners en ondernemers van Wehl en Nieuw Wehl het dorpsplan “samen maken we de toekomst” opgesteld. Daarin is de ambitie voor de komende 10 jaren weergegeven.

We zijn bijvoorbeeld betrokken bij:

  • Ontwikkelen nieuw dorpshart Wehl;
  • Inventarisatie Woonwensen in Wehl en Nieuw-Wehl;
  • Verkeersveiligheid (zoals verkeersmaatregelen in Wehl en de fietsveilige verbinding Wehl-Nieuw Wehl);
  • Wehl Durft! (diverse thema’s op het gebied van duurzaamheid);
  • Mogelijkheden ontwikkelen zorgcoöperatie;
  • Boomplantactie en zwerfafvalbrigade;
  • En nog veel meer…….

De Dorpsraad bestaat uit circa 10 bestuursleden. Door het vertrek van 2 leden (door verhuizing en studie) is er weer ruimte voor enkele nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor de leefbaarheid van onze dorpen.

Samen maken we de toekomst!

Op de website van de Dorpsraad www.dorpsraadwehl.nl kunt u meer informatie vinden.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

  • Martin Kaal (06-52802049)
  • René Isselman (06-51692890)
  • Of een van de andere bestuursleden (zie website)

 

 

Het magazine Wehl Durft! is nu ook digitaal beschikbaar

Wehl Durft!
Het magazine Wehl Durft is uit. Nadat het eerste exemplaar was uitgereikt aan de fotografen Yoran Bosvelt en Jan Meulenbeek (foto,) die de foto’s voor het magazine hebben gemaakt, is het huis aan huis bezorgd in Wehl en Nieuw Wehl.
U heeft het magazine Wehl Durft! vast al ontvangen en gelezen. Er komen flink wat positieve reacties op het magazine binnen. Fijn om te zien wat de doelen en bij behorende verhalen te weeg brengen.

Het magazine Wehl Durft! is nu ook digitaal beschikbaar:  https://issuu.com/wehldurft/docs/wehl_durft

Graag nodigen we u allemaal uit voor donderdag 25 april 19.30 uur in het Raadhuis (Raadhuisplein 1 te Wehl) om met alle geïnteresseerde inwoners kennis en ideeën uit te wisselen met betrekking tot de 9 doelen en de inspirerende verhalen in het magazine.

Noteer de datum vast in uw agenda.
Nadere informatie over de avond volgt nog.

Uitnodiging info avond Wonen in Wehl en Nieuw-Wehl

Wonen in Wehl en Nieuw-Wehl:
Welke wensen heb jij?
Laat je horen op onze inloopavond!

 

Op 25 april 2018 had de dorpsraad een zeer druk bezochte evaluatie van het dorpsplan met de inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl. Er werden toen veel vragen gesteld over het onderdeel wonen. Onder andere over het aanbod van woningen voor verschillende generaties in beide kernen. De dorpsraad wil hier een vervolg aan geven. En daar hebben we jou bij nodig!

 Samen behoeften in kaart brengen

De dorpsraad heeft in overleg met gemeente Doetinchem besloten een werkgroep op te richten. Deze werkgroep wil samen met de inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl de woonbehoeften in Wehl en Nieuw-Wehl (nog duidelijker) in beeld brengen. Op basis hiervan kan worden bepaald welke kansen en opgaven er liggen voor de woningmarkt in Wehl/Nieuw-Wehl.

Wie zitten er in de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl, medewerkers van gemeente Doetinchem en medewerkers van Sité Woondiensten. Daarnaast wordt de werkgroep ondersteund door adviesbureau Companen.

Jouw inbreng is belangrijk!

Om de woonbehoeften duidelijk in beeld te krijgen, hebben we jouw inbreng nodig. Jij bent immers onze inwoner! Daarom organiseert de werkgroep drie inloopavonden (in Wehl). Elke avond staat een andere generatie centraal:

Datum      Leeftijds-categorie Tijdstip locatie
Dinsdag 16 april 2019 50+ Van 16.30 uur tot 20.00 uur Zaal Reuring
Dinsdag 14 mei 2019 18 – 30 jaar Van 16.30 uur tot 20.00 uur Zaal Reuring
Donderdag 16 mei 2019 30 – 50 jaar Van 16.30 uur tot 20.00 uur Het Raadhuis Wehl

Tijdens de inloopavonden kun je op verschillende manieren jouw inbreng leveren. Daarnaast is de werkgroep aanwezig om vragen te beantwoorden en vragen aan jou te stellen. Kun je, door omstandigheden, niet op de avond van jouw leeftijdscategorie? Dan mag je natuurlijk ook op een andere avond komen. Mensen die niet in Wehl of Nieuw-Wehl wonen, maar dat wel graag zouden willen, zijn ook van harte welkom. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Waarom is dit belangrijk?

Om nu en in de toekomst de juiste woning op de juiste plek te hebben staan, moeten er keuzes worden gemaakt die goed onderbouwd zijn. Voor die goede onderbouwing is het belangrijk om samen met (toekomstige) inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl duidelijk te krijgen welke behoeften er zijn om in Wehl en Nieuw-Wehl te wonen.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Jan van der Aart (dorpsraad Wehl/Nieuw-Wehl) via het telefoonnummer 06 374 712 09 of stuur een e-mail naar wonenwehl@doetinchem.nl.

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]