Bestuur

Voorzitter – vacant.

 

reneisselmanRené Isselman, secretaris

Dag, ik ben René Isselman, niet geboren in Wehl, maar we hebben al wel ruim de helft van ons leven hier gewoond mijn vrouw en ik. Eerst ook samen met de  kinderen . Ben werkzaam geweest (en nog steeds werkzaam) in diverse beroepen, zowel commercieel als sociaal. Belangrijk daarbij was, en is nog steeds voor mij, verbindingen leggen. Soms oppervlakkig (commercieel), soms diepgravend (sociaal)

Het is geweldig wonen in ons dorp, we hebben nog veel voorzieningen, veel is nog dichtbij en het zal mooi zijn als dit kan blijven behouden de komende generaties. Maar de druk van buitenaf wordt steeds groter. Een voorbeeld is de sluiting van de basisschool in Nieuw Wehl. Graag denk ik mee bij voorkomende situaties of hiervoor alternatieven zijn.  De leefbaarheid in Wehl en Nieuw Wehl moet voorop staan. Via de dorpsraad, maar ook  vanuit een aantal andere maatschappelijke functies, denk ik hier een steentje  (hoe klein dan ook) aan bij te kunnen dragen.

marijkewissinkMarijke Wissink, bestuurslid

Mijn naam is Marijke Wissink en neem sinds de zomer van 2014 zitting in de Dorpsraad, wij zijn woonachtig in Nieuw-Wehl en voor mij is het belangrijk om betrokken te zijn  bij het in stand houden en daar waar nodig verbeteren van een leefbare omgeving voor iedereen.

Dat doen we samen met elkaar en voor elkaar. De grote veranderingen in de maatschappij maken dat alles niet meer zo van zelf sprekend is. Ik hoop dan ook dat ik via de Dorpsraad iets voor onze gemeenschap kan betekenen.

 

Benno Stevering, bestuurslid

Even voorstellen. Mijn naam is Benno Stevering en ik woon al vele jaren met veel plezier in Wehl. Mijn kinderen zijn met mij erg blij met de vele voorzieningen op sport- en cultureel gebied en hopen dat we deze met zijn allen kunnen handhaven voor volgende generaties.  We mogen ons beseffen in een prachtige, natuurlijke omgeving te wonen die we leefbaar moeten houden. Ik heb gewerkt als relatiebeheerder pensioenen. Verder ben ik actief in pr en communicatie en als freelance tekstschrijver bij de Gelderlander. In ons dorp ben ik 20 jaar actief geweest als vrijwillig brandweerman en ben nog betrokken bij buurtverenigingen als De Viersprong en De Steenwevers. Ook ben ik actief als verslaggever of microfonist bij atletiekevenementen.

Actief wil ik een bijdrage leveren binnen de Dorpsraad, een prachtige organisatie die als uitdaging heeft verbindingen met allerlei organisaties mogelijk te maken en die meedenkt met haar medebewoners. Samen hoop ik daar met u, op Wehlse wijze invulling aan te geven. Mocht u goede bedoelingen of ideeën met onze mooie leefomgeving  hebben, kom gerust met uw verhaal. Plannen zijn voor ons pas echt uitgevoerd als u er ook uw invloed op heeft kunnen hebben.  Elke bijdrage levert levensvreugde en saamhorigheid op of het nu gaat om het dorpsplan of de Wehlse Broeklanden.

Jan van der Aart, bestuurslid

Mijn naam is Jan van der Aart en ben in 1948 geboren te Amsterdam. In 1972 ben ik naar Wehl verhuisd en heb tot mijn pensioen bij Fatima (thans Elver) in het facilitairmanagement gewerkt.
Ik voelde me vanaf het begin thuis in Wehl en heb mij met plezier voor een aantal verenigingen/organisaties ingezet. Daarnaast heb ik ook ruim 10 jaar als raadslid van VVW 70 de
belangen van Wehl en Nieuw Wehl in de gemeenteraad behartigd.

Woonplezier, leefbaarheid en veiligheid voor jong en oud in Wehl en Nieuw Wehl zijn o.a. de idealen waar ik  me als lid van de dorpsraad  graag voor wil inzetten.

 

Ilonka Lukassen 

Hallo, mijn naam is Ilonka Lukassen. Mijn man en ik hebben samen een tweewielerzaak in het mooie Wehl, alwaar wij ook wonen samen met onze zoon. Man en kind zijn geboren en getogen in Wehl.

Wehlenaren, zelf ben ik  in Wehl woonachtig sinds 1978. De leefbaarheid van ons dorp vind ik heel belangrijk en na jaren in het bestuur te hebben gezeten van de Wehlse Ondernemersvereniging, zit ik sinds enkele jaren in het bestuur van de Dorpsraad. Omdat ik vind dat winkels zeker bijdragen aan de leefbaarheid van een dorp, ben ik bij de dorpsraad gegaan, zodat we ons goede winkelbestand in Wehl kunnen blijven behouden en zo een leuk bruisend dorp kunnen blijven. Binnen de dorpsraad ben ik de penningmeester.

Tonnie Welling, ik ben geboren en getogen in het buitengebied van Wehl. Werkzaam als vruchtbaarheidsspecialist en embryo-transplanteur bij CRV. Wandelen en tuinieren zijn een van de vele hobby’s.

Voor mij is het belangrijk dat de tradities en gebruiken op het platteland behouden blijven. Vooral buitengebied heeft mijn interesse. Door actief in dorpsraad te zijn hoop ik bij te dragen aan een mooie leefomgeving in ons dorp.

 

Overige bestuursleden

  • Jan Lodder
  • Nils Kraaijvanger
  • Wil van Kesteren
  • Joop Fluit
  • Nordin Dallali

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]