Is een zorgcoöperatie iets voor Wehl?

De Dorpsraad Wehl organiseerde woensdag 13 april een avond over de zorg. Mantelzorgers, professionals en wethouder Kees Telder voerden hierover het woord. Centraal thema was of een Zorgcoöperatie voor Wehl levensvatbaar is. Een zorgcoöperatie zoals die recent in Mariënvelde tot stand is gekomen en die na de pauze enthousiast door Freek Jansen werd gepresenteerd.

Martin Kaal (voorzitter van de Dorpsraad Wehl) opende de avond en informeerde de aanwezigen over de activiteiten van de Dorpsraad.

00264

Leen van der Heiden is voorzitter van de Sociale Raad en was deze avond de voorzitter.

Marijke Wissink is vanaf 2001 “full-time” mantelzorger voor haar moeder die inmiddels 91 jaar is. Ze doet dit graag en met liefde. Maar omdat Marijke inmiddels ook niet meer de jongste is valt het haar soms best zwaar. Het is een vanzelfsprekendheid, dat als de tijd daar is, om als kind voor je ouders te zorgen. Haar moeder heeft vroeger ook voor haar moeder gezorgd. Alleen vergeet ze dan dat ze toen 48 jaar was en Marijke inmiddels veel ouder. Op de vraag wat een zorgcoöperatie voor haar zal kunnen betekenen kwam niet een direct antwoord. Wel vertelde ze dat ze door haar taak als mantelzorger niet maar aan andere zaken toekwam, zoals het bezoeken van vrienden of familie. Ook de energie om dit naast zorgtaak te doen, ontbreekt nu.

ElsEls Wiegers heeft twee zonen. Eén gezond en de ander, Bram heeft de ziekte van Duchenne en is volledige afhankelijk van verzorging. Via een PGB (Persoons Gebonden Budget) kan Bram zelf zijn zorg inkopen. Els is blij dat ze in Nederland woont en dat zulke zaken best goed zijn geregeld. Toch zijn er wel zaken die volgens haar beter kunnen. Als voorbeeld noemt ze de aanschaf van een nieuwe rolstoel. Wanneer een nieuwe rolstoel nodig is dan kost dat nu een jaar, terwijl Bram deze rolstoel eigenlijk direct nodig heeft. Een tillift kostte maanden, omdat er eerst enkele uitgeprobeerd moesten worden voordat uiteindelijk de juiste werd aangeschaft. De lijnen kunnen korter en de bureaucratie kan minder. Els kijkt uit naar de komst van een zorgcoöperatie, omdat vrijwilligers de mensen die dit nodig hebben kunnen helpen. Dit nog niet zo zeer voor haar zelf als ook voor andere mantelzorgers die wel een beetje steun kunnen gebruiken.

Frank Jansen is huisarts in Wehl, en een huisarts kan niet zonder mantelzorgers. Hij is niet tegen bezuinigingen, sommige zaken kunnen misschien best wat minder. Maar hij ziet dat de huidige bezuinigingen gevolgen heeft voor bepaalde groepen mensen. Mensen zien af van zorg omdat ze de kosten niet op kunnen brengen (zoals de eigen bijdrage). Er gaat veel geld naar medisch-technische zorg, terwijl in bepaalde buurten mensen wegkwijnen. Eenzaamheid komt hij veel tegen. Een arts krijgt geen vergoeding voor een gesprek, wel voor een medische handeling. Ook vind hij dat er veel meer aan preventie gedaan moet worden. Hij gaf als voorbeeld een Franse arts (Carpentier) die veel patiënten had met longproblemen door vuil werk in een fabriek. Hij ging met deze mensen praten om oplossingen te vinden. Overgewicht, te weinig lichaamsbeweging veroorzaken nu allerlei ziektes zoals bij voorbeeld diabetes. Hier zal door middel van preventie veel meer aangedaan moeten worden. Eenzaamheid met name bij ouderen is een probleem. Met behulp van vrijwilligers kan hier wat aan gedaan worden. Als huisarts zal hij graag willen samenwerken met deze vrijwilligers om zijn patiënten weer in een opwaartse lijn te krijgen.

Ook wijkverpleegkundige Herman ziet mogelijkheden voor de vrijwilligers van een zorgcoöperatie bij het tegengaan van eenzaamheid. Eenzaamheid is niet te identificeren. Uit de zaal kwam de opmerking dat door bezuiniging op huishoudelijk werk het registreren van problemen bij ouderen ook minder is geworden.

De WMO consulenten van de gemeente Doetinchem beoordelen bij een melding welk specialisme nodig is. Wat kan de cliënt zelf, al dan niet met hulp van zijn directe omgeving. Veel taken zijn van de overheid naar de gemeente gegaan. Er is een telefonisch spreekuur van 9-10.30 uur. Ook de buurtcoach kan worden benaderd met een hulpvraag. Hij is van 9-17 uur aanwezig en kan de hulpvraag doorspelen naar de WMO consulenten. Een mooi initiatief is bijvoorbeeld de Stadskamer in Doetinchem. Hier vinden allerlei activiteiten plaats en kunnen mensen elkaar helpen met allerlei zaken. In korte tijd zijn hier 400 mensen actief en hebben een zinvolle dagbesteding.

Kees Telder is wethouder van de gemeente Doetinchem en staat open voor allerlei initiatieven.00266

Na de pauze was het woord aan Freek Jansen uit Mariënvelde. Een kerkdorp dat al langer te maken heeft met vergrijzing en krimp. Enkele enthousiaste inwoners hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn gaan inventariseren wat de bewoners van Mariënvelde zelf met hun dorp wilden. Wat was er en wat moet er komen in het dorp en vooral wat wil je zelf bijdragen om het wonen en leven in Mariënvelde prettig te houden. Er komt een mooi gebouw (Brede Maatschappelijke Voorziening) waar allerlei activiteiten gaan plaatsvinden.freekVerder gaat Mariënvelde zelf zijn zorg organiseren. Dit middels een zorgcoöperatie waar vrijwilligers en professionals samenwerken. Een initiatief waar landelijk en zelfs uit Den Haag belangstelling voor bestaat.

Er hebben zich deze avond 8 vrijwilligers aangemeld om een dergelijk initiatief ook in Wehl van de grond te krijgen. Dat zijn er al twee meer dan in Mariënvelde twee jaar geleden.

Foto’s

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.