Gemeente scherpt afspraken met DOMUS in Wehl aan

De Dorpsraad spreekt al een aantal jaren naar de gemeente en het Leger des Heils de zorg uit over de toename van het aantal incidenten in ons dorp, daarvan deels gerelateerd aan de Domus. Daarbij speelt ook dat de wijkagent en toezichthouders van de gemeente te weinig zichtbaar zijn in ons dorp. Mede op aangeven van de Dorpsraad ziet de gemeente nu ook in dat de maat vol is. Op basis van deze signalen stond al een overleg gepland voor deze ochtend (nog voor het incident van afgelopen vrijdag). Vanmorgen hebben de Wehlse Ondernemersvereniging en de Dorpsraad overleg gehad met Burgemeester Boumans. Naar aanleiding van dat overleg heeft de gemeente het onderstaande bericht uitgegeven.  

We blijven van mening dat de maatregelen eerder genomen hadden moeten worden, maar we hopen dat deze maatregelen (en vooral de naleving daarvan) weer wat rust brengen in ons dorp.

 

Gemeente scherpt afspraken met DOMUS in Wehl aan

De afgelopen weken is er een aantal incidenten geweest met bewoners van de DOMUS in Wehl. De gemeente Doetinchem betreurt dat zeer. Voor de gemeente waren deze incidenten daarom aanleiding om de situatie rond de DOMUS nader te bekijken. De incidenten van de laatste weken en de overige informatie zijn voor de gemeente aanleiding geweest eerder deze week contact op te nemen met het Leger des Heils en andere betrokken partijen zoals politie en begeleidingscommissie. Deze gesprekken zijn mede op verzoek en ook met de dorpsraad Wehl en de ondernemersvereniging gevoerd.

Meer begeleiding is nodig
Uit de gesprekken die zijn gevoerd, blijkt  het aantal incidenten dit jaar groter  dan in 2017. Bovendien werd uit de informatie van de DOMUS duidelijk dat de complexiteit van de problematiek van bewoners toeneemt en de personele bezetting meer inzet vraagt.

Aanscherping afspraken
Nadrukkelijk onderwerp van gesprek tussen de gemeente, politie en het Leger des Heils is het naleven van de gemaakte afspraken rond de vestiging van de DOMUS in 2011. De voorwaarde voor vestiging van de DOMUS in Wehl was de naleving van de toen gemaakte afspraken. Burgemeester Mark Boumans ziet scherp toe op gemaakte afspraken: “Helaas is de naleving minder nauwgezet gegaan dan wenselijk. Met de meest recente incidenten in het achterhoofd hebben alle betrokken partijen geconstateerd dat strikte naleving onvermijdelijk is. “

Overige genomen maatregelen
–  Om direct in te spelen op de ontwikkelingen en de openbare orde te handhaven met het oog op de veiligheid zijn drie cliënten van DOMUS per direct overgeplaatst.
– Verder is de personele bezetting op de DOMUS uitgebreid, zodat de begeleiding binnen de instelling en in het dorp adequaat is. Bij nieuwe plaatsingen zal bovendien rekening gehouden worden met de locatie van de DOMUS.
– De gemeente zet extra toezicht in het dorp in en de wijkagent zal nadrukkelijker beschikbaar zijn voor de inwoners van Wehl. Met de acute maatregelen en de maatregelen op korte en langere termijn is de problematiek onder controle. Mocht er toch sprake zijn van schending van de afspraken dan zal de DOMUS door de gemeente tot maatregelen gedwongen worden.

Met het oog op de toekomst hebben betrokken partijen geconstateerd dat de doelgroep van de DOMUS door ontwikkelingen in de zorg is veranderend en de vraag gesteld kan worden of de DOMUS in Wehl een toekomst heeft. Het gesprek hierover wordt komend najaar gevoerd, maar ondertussen zal bij de plaatsing van bewoners weer aansluiting worden gezocht bij de oorspronkelijke bezetting.

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.