Groenacties naar aanleiding van evaluatie Dorpsplan Wehl & Nieuw Wehl

Op 31 oktober is er met enkele inwoners/leden van de Dorpsraad Wehl en Buha BV een schouw gehouden m.b.t. het groen in en om Wehl en Nieuw Wehl.

De aanleiding voor deze schouw was de evaluatie avond afgelopen april van het Dorpsplan Wehl & Nieuw Wehl. Er zijn destijds een aantal punten met betrekking tot het groenonderhoud aangegeven waar volgens de inwoners actie op ondernomen zou moeten worden. Er zijn de laatste jaren een aantal bezuinigingsrondes geweest waardoor de groenvoorziening op een aantal plekken een ander aanzien heeft gekregen. De maaifrequentie is op sommige plekken drastisch verlaagd en onderhoud in plantsoenen wordt ook steeds minder frequent gedaan. Dat hierop bezuinigd wordt is een feit, maar dit is niet altijd duidelijk gecommuniceerd naar de bewoners. Daar ligt dus een taak voor de gemeente, zorg voor heldere en open communicatie. Dat Buha BV als uitvoerder op het veranderende beleid wordt aangesproken is logisch en zij zijn zich dan ook bewust van hun taak.

Ambities die door de inwoners destijds zijn aangegeven zijn o.a. een dorpspark, bloemenperken, meer variatie in bomen en op verschillende plekken bankjes. Knelpunten daarentegen zijn o.a. dat het groen op een aantal plekken “saai” wordt gevonden, dat er te weinig hondenpoepbakken en losloopvelden zijn en dat “de Tuut” in Nieuw Wehl nog niet af is. Ook bij het pad deur ’t Vean zijn er weer een aantal bomen dood gegaan.

Op verschillende plekken is gekeken naar het groen op dit moment, het nieuw aangelegde perk bij het “Kemperman Verzekeringen” en het Wilhelminaplein is afgelopen voorjaar opgeknapt en is een mooi voorbeeld van hoe perkjes er ook uit kunnen zien. Er staan veel paardenkastanjes als leiboom die ziek zijn en vervangen moeten worden. Enkele monumentale paardenkastanjes zijn blikvangers die waar mogelijk behouden moeten worden. Het broeder Alipiusplein met zijn vijver/fontein is al jaren een aandachtspunt dat eigenlijk een rustpunt zou moeten zijn in het dorp. Dit zou goed aangepakt moeten worden, maar dat is afhankelijk van de ontwikkelingen bij de huidige Rabobank. De entrees in Wehl zijn over het algemeen niet erg aantrekkelijk en verdienen aandacht. Bij de visvijver zijn de paden al opgeknapt, binnenkort worden de bomen en struiken die over de vijver hangen gesnoeid en worden de bestaande bankjes vervangen voor onderhoudsvriendelijke, vandalisme veilige bankjes.

De volgende acties worden uitgezet om het groen aan te pakken of om in overleg te gaan over mogelijke oplossingen.

 • De dode bomen bij het Pad deur ’t Vean worden nog vóór het nieuwe jaar vervangen door Buha BV. Ook wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om bewoners in te schakelen bij het watergeven bij droogte.
 • In het natuurgebied “de Tuut” staat erg veel Jacobskruiskruid wat aangepakt moet worden. Buha is hier van op de hoogte en zet actie hierop uit.
 • Er wordt gekeken naar een soort van “bomenplan” voor Wehl. Misschien meer afwisseling in het bestaande bomenbestand. Er is een bomenbudget waarbij ideeën welkom zijn. Dit wordt door Buha BV opgepakt middels een “bomenplan” en waar reacties of aanbevelingen zijn, kan dit doorgeven worden aan Buha BV. 
 • De bestaande bloembakken op de hagelkruisweg, moeten die weg of ingeplant worden? Hierbij is overleg met aanwonenden wenselijk. Een bewoner pakt dit op.
 • Kan er nieuw leven in de Boomplantdag geblazen worden en hoe moet dit vormgegeven worden? Dit wordt door de wijkregisseur besproken met het hoofd van het Timpaan.
 • Gemeente Doetinchem ondersteunt de WOV financieel met de plantenbakken aan de lantaarnpalen.
 • De entree via de Keppelseweg in Wehl moet worden opgeknapt. De weg is er erg breed, een overbodig zebrapad en er ligt een groot grasveld wat 2x per jaar gemaaid wordt. Op dit moment wordt de voormalige st. Jozefschool  opgeruimd, maar is het afwachten wat de ontwikkelingen bij de voormalige school zijn. Hierin zou de entree misschien  meegenomen kunnen worden. Mogelijke actie op korte termijn is dat de omwonenden betrokken worden bij invulling van het grasveld. Er zou b.v. een plantenmengsel ingezaaid kunnen worden. Buha BV bekijkt wat hier mogelijk is en komt met een idee wat met omwonenden wordt besproken.
 • De vijver/fontein bij het Alipiuspleintje zou ingeplant kunnen worden met bloeiende planten komend voorjaar. Dit wordt opgepakt door BUHA BV en besproken met de WOV.
 • De vele verspreidde speeltoestellen in Wehl zijn vaak klein en soms verwaarloosd. Kleine speeltuintjes, met 1 of 2 speeltoestellen worden opgeruimd en het is de bedoeling dat wijkgerichte speeltuinen blijven. Dit is een gevolg van het vernieuwde beleid. Voor vragen hieromtrent kunt u bij Buha BV. terecht.
 • In het voorjaar wordt door Buha BV in samenspraak met de Dorsraad Wehl en inwoners geïnventariseerd waar op dit moment bankjes staan en a.d.h.v. de aangeven wensen wordt gekeken of deze vervangen moeten worden of kunnen worden verwijderd. Het beleid is dat ook hier bezuinigd moet worden waardoor 1 op de 5 bankjes zou kunnen verdwijnen. Of dit daadwerkelijk gebeurd is nog niet bekend. Wel worden langzaam aan alle oude bankjes vervangen voor nieuwe onderhoudsvriendelijke banken, deze actie is reeds uitgezet en al zichtbaar.
 • Er zijn een aantal voorbeelden waarbij buurtbewoners zelf het onderhoud van plantsoenen oppakken. Hierdoor zijn er mooiere planten neergezet, buurtbewoners worden actief betrokken en gefaciliteerd. Voorbeelden zijn Heideslag en Weversveld. Buha BV. promoot deze burgerparticipatie en waar wensen liggen in andere wijken of straten, kan dit gemeld worden bij Buha BV. waarna gekeken wordt naar de mogelijkheden.

Omdat de komende tijd zal blijken of het Dorpshart Wehl doorgang zal vinden in het centrum wordt een dorpspark nu niet opgepakt.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande acties/items inwoners zijn die vragen hebben of betrokken willen worden bij ontwikkelingen, dan kunt u zich melden bij Buha BV. (0314-377 444).

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.