Advies fietsveilige verbinding Wehl/Nieuw-Wehl

In het Dorpsplan Wehl & Nieuw-Wehl “Samen maken we de toekomst” is de ambitie weergegeven om te komen tot een fietsveilige verbinding tussen Wehl en Nieuw-Wehl. Op woensdag 24 februari heeft de Dorpsraad haar advies inzake de fietsveilige verbinding tussen Wehl en Nieuw Wehl aangeboden aan wethouder Drenth van de gemeente Doetinchem. Het advies is hierbij te downloaden.

Adviesfietsveiligeverbinding20december2015

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]