Werkzaamheden op terrein voormalige Eiermijn

Voor het terrein van de voormalige Eiermijn in Nieuw-Wehl wordt nu in samenwerking met de buurt een goede invulling gegeven. De bouw van de huizen aan de mgr. Hendriksenstraat /Nieuwe Kerkweg zijn in volle gang. De grond was oorspronkelijk van Elver. Door de ruil met de school is de grond nu in bezit van de gemeente. In overleg met de buurtbewoners wordt een mooi plan bedacht. De eerste werkzaamheden zijn reeds gestart.
[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]

Zet een streep door discriminatie

Doetinchem zet een streep door discriminatie; letterlijk! Van 15 tot 21 maart staan er grote borden door de gemeente verspreid met deze tekst. Wij willen de dialoog over dit thema stimuleren en nodigen u uit om de stift te pakken en ook uw streep te zetten. Hoe tolerant is onze gemeente? Wanneer zou u iets melden bij het meldpunt discriminatie? Hoe zit het met arbeidsdiscriminatie? Lees “Zet een streep door discriminatie” verder

Advies fietsveilige verbinding Wehl/Nieuw-Wehl

In het Dorpsplan Wehl & Nieuw-Wehl “Samen maken we de toekomst” is de ambitie weergegeven om te komen tot een fietsveilige verbinding tussen Wehl en Nieuw-Wehl. Op woensdag 24 februari heeft de Dorpsraad haar advies inzake de fietsveilige verbinding tussen Wehl en Nieuw Wehl aangeboden aan wethouder Drenth van de gemeente Doetinchem. Het advies is hierbij te downloaden.

Adviesfietsveiligeverbinding20december2015

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]