Standpunt Dorpsraad Wehl over Domus

Domus in Wehl: standpunt Dorpsraad

De Dorpsraad constateert dat de Domus de gemoederen in Wehl bezig blijft houden en ook dat de mening in het dorp daarover verdeeld zijn. Het onderwerp “Situatie rondom de Domus” staat regelmatig bij ons op de agenda. Wij blijven van mening dat de verantwoordelijkheid voor de Domus ligt bij het Leger des Heils (LdH) als beheerder en de gemeente als toezichthouder. Als Dorpsraad hebben we een signaalfunctie.

We hebben geconstateerd dat het aantal (ernstige) incidenten toeneemt en dat daarmee de leefbaarheid in ons dorp wordt aangetast. Dat baart ons zorgen. Een vertegenwoordiging van de Dorpsraad (samen met de Wehlse  Ondernemersvereniging) heeft de laatste maanden twee maal met de burgemeester gesproken. Ook heeft de Dorpsraad op verzoek van de gemeenteraad in de besloten beeldvormende raadsvergadering op 12 september vragen beantwoord van raadsleden.

Hierbij heeft de Dorpsraad het onderstaande standpunt naar voren gebracht:

 • De Domus is destijds (ruim 8 jaar geleden) zonder afstemming opgelegd door de gemeente. Er was geen dialoog mogelijk;
 • Wij pleiten vanaf het begin voor meer openheid (vanuit LdH en gemeente);
 • Door gebrek aan openheid is de weerstand in het dorp niet afgenomen en is er sprake wantrouwen naar LdH en gemeente;
 • De meningen over de Domus zijn in het Dorp gemêleerd (van voor tot tegen en neutraal), zo ook in de Dorpsraad;
 • Over een ding zijn we het eens: de openheid van communicatie over de gang van zaken ontbreekt, zowel vanuit LdH als vanuit de gemeente. Er is in de afgelopen jaren door hen niet gewerkt aan herstel van vertrouwen;
 • Het beheerplan is naar mening van de Dorpsraad onvoldoende gehandhaafd door de gemeente, waardoor de kans op incidenten is toegenomen;
 • De persoonlijke problematiek van de (nieuwe) bewoners neemt toe en dat zorgt ervoor dat dit niet past in Wehl;
 • De Dorpsraad heeft 2 jaar geleden het initiatief genomen om met gemeente, LdH en begeleidingscommissie te komen tot meer openheid. We hebben samen een communicatieplan opgesteld waarin het LdH en de gemeente meer inzicht zouden geven in de gang van zaken. Dat is onvoldoende opgepakt;
 • De aanwezigheid en zichtbaarheid van de wijkagent is de afgelopen jaren afgenomen, mede als gevolg van de (extra) inzet door de domus.

Alles bij elkaar komt dit het veiligheidsgevoel niet ten goede en gaat ten koste van de leefbaarheid van ons dorp.  De Dorpsraad is van mening dat er voor deze doelgroep plaats moet zijn in onze maatschappij en dus ook in Wehl, maar zo kan het niet verder!

Herstel van vertrouwen van inwoners en ondernemers is al eerste noodzakelijk. Dit vraagt een proactieve houding van het LdH en de gemeente/politie om te proberen het vertrouwen te herstellen.
We hebben als Dorpsraad er op aangedrongen dat:

 • De gemeente per direct een strakke controle uitvoert op gemaakte afspraken met het LdH (zoals beheerplan en zorgcontract);
 • De gemeente zelf actief gaat communiceren met de inwoners van Wehl;
 • Er meer en zichtbaar toezicht beschikbaar komt (politie en buha);
 • Er een betere monitoring van gebeurtenissen plaatsvindt door de gemeente.

Wij hebben zorgen of met de uitvoering van deze punten het vertrouwen te herstellen is. We hebben aangegeven dat een herstel van vertrouwen begint vanuit een grote achterstand, maar dat het aan de gemeente (en het LdH) is om te bewijzen dat zij in staat zijn het vertrouwen  (spoedig) te herstellen.

Wij vinden het een goede zaak dat er op 30 oktober in een openbare beeldvormende raadsvergadering  opnieuw over het onderwerp Domus wordt gesproken. De Dorpsraad gaat er vanuit dat er daarbij rekening wordt gehouden met haar standpunt.

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.