Stichting Dorpsraad Wehl

De naam Wehl in de naam van de Stichting Dorpsraad Wehl is niet gerelateerd aan het dorp Wehl, maar aan de voormalige gemeente Wehl. Dat is ook het werkgebied van de Stichting Dorpsraad Wehl. Dat werkgebied wordt begrensd door Wehlse Beek en de gemeenten Montferland, Zevenaar en Bronckhorst. Het werkgebied bevat de dorpskernen Wehl en Nieuw-Wehl, het A18 Bedrijvenpark en het buitengebied.

Wanneer wij praten over de Dorpsraad Wehl, hebben wij het niet over een dorpsraad die alleen voor de belangen van het dorp Wehl opkomt, maar voor alles wat gerelateerd is aan de postcode 7031. De Stichting Dorpsraad Wehl heeft ten doel:

  • het zich actief inzetten voor het behoud en het vergroten van de leefbaarheid van het werkgebied van de stichting.
  • het zoveel mogelijk invloed doen uitoefenen, door de bewoners, op het beleid van de overheid en van natuurlijke- en rechtspersonen met betrekking tot alle zaken, die voor het werkgebied van belang kunnen zijn;
  • en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

De Stichting Dorpsraad Wehl tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het bevorderen of helpen bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied.
  • het bevorderen of helpen bevorderen van de totstandkoming van gemeenschappelijke voorzieningen in het werkgebied.
  • het informeren van werkgroepen ter behartiging van eventuele deelbelangen van bewoners van het werkgebied alsmede ter bestudering en, voor zover, mogelijk en wenselijk van projecten welke zijn gericht op de realisering van een goed leefklimaat in het werkgebied of een gedeelte hiervan;
  • het onderhouden en stimuleren van contacten met, alsmede het uitbrengen van advies aan overheids- en andere instanties en personen, die invloed (kunnen) hebben op de verwezenlijking van het doel, dat de dorpsraad zich stelt;
  • het zoveel mogelijk betrekken van de burgers van het werkgebied bij en het regelmatig informeren over de activiteiten van de dorpsraad;
  • het op andere manieren bevorderen van de communicatie tussen de dorpsraad en de bewoners van het werkgebied en andere bij activiteiten van het werkgebied betrokken personen of instellingen;
  • alle overige middelen welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de dorpsraad.

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.