Bericht gemeente Doetinchem over aanpassingen Nieuw Wehlseweg

Aanpassingen wegen buitengebied

Sinds oktober 2016 heeft de Nieuw Wehlseweg een nieuwe inrichting. Deze is zoveel mogelijk aangepast volgens overleg met de Dorpsraad Wehl en is gebaseerd op een advies van Veilig Verkeer Nederland. De maatregelen zijn bedoeld om een fietsveilige verbinding tussen Wehl en Nieuw Wehl te creëren. Hieronder leggen we uit wat er wel en niet kon worden gerealiseerd.

Maatregelen Nieuw Wehlseweg

Op de Nieuw Wehlseweg zijn rode fietssuggestiestroken aangebracht met een breedte van 1,25 meter. De volledige weg is 5 meter breed. Veilig Verkeer Nederland had geadviseerd fietssuggestiestroken te maken van 1,5 meter breed. Dit bleek uiteindelijk helaas niet mogelijk omdat de weg niet verbreed kan worden. Er liggen direct naast de weg kabels en leidingen in de grond waarover geen afvalt mag worden gestort. Alsnog fietssuggestiestroken van 1,5 meter aanleggen zou tot gevolg hebben dat de rijbaan voor motorvoertuigen te smal wordt, wat weer gevaarlijke situaties kan opleveren. Wel liggen er grasbetonstenen aan beide zijden van de weg.

 

Er is meer verlichting aangebracht langs de Nieuw Wehlseweg. Waar eerder om de 100 meter een lantaarnpaal stond, staan nu om de 40 meter lantaarnpalen. Dit bevordert het zicht voor zowel fietser als automobilist. In het voorjaar worden de lantaarnpalen voorzien van LED-verlichting.

Tussen de Kerkhofweg en huisnummer 12 is een verkeersremmende maatregel aangebracht in de vorm van een drempel.

“Bericht gemeente Doetinchem over aanpassingen Nieuw Wehlseweg” verder lezen

Nieuwsbrief verduurSaam Energieloket

Warmtefoto’s geven inzicht, feedback van een energiecoach en meer verhalen

Het versuurSaam Energieloket heeft een nieuwsbrief uitgebracht met betrekking op het maken van de warmtefoto’s van woningen in a.o. Wehl, die op een zeer koude ochtend in januari zijn gemaakt.

Zie link voor nieuwsbrief VerduurSaam Energieloket

Dorpsraad Wehl zoekt nieuwe bestuursleden

De Dorpsraad Wehl zet zich in voor het behoud en, waar mogelijk, verbetering van de leefbaarheid in Wehl en Nieuw Wehl. Om de taken goed te kunnen verdelen streven we naar een bestuur van circa 10 personen die een zo representatief mogelijke afspiegeling zijn van de inwoners van Wehl en Nieuw Wehl.

Door het vertrek van 2 bestuursleden in het afgelopen jaar is er weer ruimte voor enkele nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor de leefbaarheid van onze dorpen.

In het PDF bestand kunt u nadere informatie vinden wat we zoal doen en hebben we een globaal profiel geschetst.

Downloaden (PDF, 12KB)

Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen met:

of een van de huidige bestuursleden Bestuur Dorpsraad Wehl.

 

Thema-avond Jeugd wordt verzet

De thema-avond “Heeft de jeugd toekomst in Wehl” die gepland stond op 22 maart jl. gaat vooralsnog niet door. Het voorbereiden kost meer tijd dan gepland. We willen op de thema-avond een passend programma bieden, maar zijn er nog niet in geslaagd om deze avond gedegen op te zetten.

De thema Jeugd komt binnenkort zeker aan bod, maar we kijken nog naar een passende invulling.

Houd de site in de gaten voor meer informatie.

Mochten er nog ideeën zijn dan kan er altijd contact gezocht worden met iemand van de dorpsraad.

Wijknetwerk jaarplan 2017

Wijkwerk in ontwikkeling

Het Wijkwerk in Doetinchem is, en blijft ook in 2017, volop in ontwikkeling. Aan de terugblikken die u in de plannen kunt lezen, is te zien dat de werkmethode goed verankerd is en dat er weer een veelheid aan klussen en projecten is geklaard in de Wijkwerksamenwerking tussen bewoners en professionals. Alle reden dus om op deze voet voort te gaan.

Tegelijkertijd blijft het steeds noodzakelijk om in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Initiatieven komen steeds meer bij de inwoners te liggen

De overheveling van sociale verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten is zo’n ontwikkeling, en geen kleintje ook. De gevolgen daarvan zullen in 2017 blijven vragen om creativiteit. Dat kansen die dit rondom zorg en leefbaarheid biedt, zijn zeker nog niet allemaal al benut zijn. Vooral initiatieven uit de samenleving en de samenwerking in de wijknetwerken zijn daarbij de basis voor verdere praktische verbeteringen. De wijkjaarplannen 2017 maken dat duidelijk.

Hieronder staat het Wijknetwerk jaarplan 2017

Downloaden (PDF, 152KB)

Link naar Wijkwerk Doetinchem/Wehl