Aanbieden warmtefoto

op 17 februari is er bij het Raadhuis in Wehl een bijeenkomst geweest over energie. Hierbij is een presentatie gehouden over duurzame energie en is aan inwoners van Wehl, die zich aangemeld hadden voor een het maken van een warmtefoto van hun huis een gratis warmtefoto uitgereikt met een toelichting van adviseur Erwin Reuterink van het VerDuursaam energieloket.

Meer informatie volgt binnenkort op de website. Houdt deze daarom in de gaten.

Onderstaand de presentatie zoals deze is gegeven door Jeroen Rot van het VerduurSaam energieloket en Energiecoach Chris Buijk in samenwerking met de Dorpsraad Wehl.

Voor vragen kunt u contact opnemen bij het verduurSaam energieloket via telefoonnummer 0314 – 820 360 of via e-mail info@verduursaamenergieloket.nl.

Downloaden (PDF, 1.03MB)

 

Thema avond “Heeft de jeugd toekomst in Wehl?”

Als dorpsraad van Wehl en Nieuw-Wehl hebben we als doel de leefbaarheid van de dorpen te behouden en waar nodig vergroten. In 2015 is er middels een dorpsplan ‘Samen maken we de toekomst’ beschreven welke wensen er zijn de komende 10 jaar. Hierbij is ook aandacht geschonken aan de jeugd. Er zijn vanuit inwoners al een aantal initiatieven in de regio om jongeren in de eigen woonplaats of regio te houden. Er staan regelmatig berichten in de krant over de mogelijkheden voor b.v. een jongerenhotel in Doetinchem, maar ook het gebrek aan starterswoningen in Zelhem en in Zieuwent.

Woensdagavond 22 maart (onder voorbehoud) zal er een thema avond gehouden worden waarin de jeugd van Wehl en Nieuw-Wehl centraal staat. Er is een voorbereidingsgroep ingesteld die de avond vorm gaat geven. Zij kunnen dit echter niet alleen. Deze avond moet niet alleen over de jeugd gaan, maar moet samen met de jeugd vorm gegeven worden. Wonen, werken en vrije tijd zijn mogelijke items waarover gesproken kan worden.

Via deze manier doen we een oproep aan jongeren om samen na te denken over de concrete invulling van die avond. Natuurlijk kunt u ook komen wanneer u niet meer tot de jeugd behoort.

Op maandagavond 20 februari om 19:30 uur in het Raadhuis willen we, samen met het Buurtplein met elkaar brainstormen over de invulling van de thema avond. Je bent hierbij van harte uitgenodigd!

Wanneer je meer informatie wilt, vragen hebt of ideeën en je kunt niet aanwezig zijn, dan kun je via het contactformulier reageren.

 

Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

Telefoonnummer (niet verplicht)

E-mail (verplicht)

Vragen, opmerkingen of ideeën:

 

Aanbieden warmtefoto

Thema avond Duurzame Energie

Op de thema avond van de Dorpsraad Wehl op 23 september jl. is over energiebesparing en duurzaamheid gesproken. Vanuit het VerduurSaam energieloket en de gemeente Doetinchem is er die avond ook het aanbod gedaan om een gratis ‘warmtefoto’ van hun huis te laten maken.

Eind januari, tijdens de koude periode, is er bij de inwoners die zich die avond hadden opgegeven een warmtefoto gemaakt.

De warmtefoto wordt u gratis aangeboden door de Dorpsraad Wehl, de gemeente Doetinchem en het verduurSaam energieloket.

 

Ophalen warmtefoto
Graag nodigen wij u via deze weg uit om de gratis warmtefoto van uw woning op te halen. Dit kan op donderdag 16 februari om 19.30 uur in het Het RaadhuisRaadhuisplein 1 in Wehl. Daar staan tevens een lekkere kop koffie of thee voor u klaar. 

Wat kunt u verwachten? 
Tijdens deze avond zijn leden van de Dorpsraad Wehl en deskundigen van het verduurSaam energieloket en de gemeente Doetinchem aanwezig. Zij geven informatie over de warmtefoto’s en helpen u met het interpreteren van uw eigen foto. Ook kunnen zij u alles vertellen over de mogelijkheden om eventuele warmtelekken tegen te gaan, andere manieren om energie te besparen en de beschikbare subsidies en leningen hiervoor. We informeren u graag over de mogelijkheden, maar u zit vanzelfsprekend nergens aan vast!

Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om met uw buurtbewoners in gesprek te gaan over de warmtefoto’s en de resultaten te vergelijken.

Graag zien we u donderdag 16 februari om 19:30 uur in Het Raadhuis. Heeft u vooraf vragen of bent u verhinderd? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via e-mail (info@verduursaamenergieloket.nl) of telefoon (0314 – 820 360).

VerduurSaam Energieloket

Centrumplan Wehl

“Stoelendans in centrum van Wehl kan beginnen”

Al jaren is er sprake van een aantal leegstaande panden in het centrum van Wehl. Er is geen echt dorpshart en de inwoners gaan voor inkopen het internet op of gaan naar naburige dorpen of de stad Doetinchem.

Dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl

“De grote spreiding van winkels, de beruchte pepernotenstructuur, zorgt ervoor dat Wehl eigenlijk geen dorpshart kent. In 2009 is een centrumplan opgesteld, maar tot op heden niet uitgevoerd. De ambitie: –Het verplaatsen van winkels naar het dorpshart en het realiseren van een aantrekkelijk terras-” wordt o.a. in het dorpsplan van 2015 benoemd om de leefbaarheid van Wehl te behouden en te vergroten.

Er is al vaker geprobeerd om een plan op te stellen (2000 en 2009) om een echt centrum in Wehl te realiseren, maar dit strandde telkens.  Nu is er een onafhankelijke adviseur benoemd die gesprekken met de gemeente, Dorpsraad Wehl, WOV en natuurlijk betrokkenen zelf heeft gehad om een inventarisatie te maken van de (on)mogelijkheden. Dit heeft er toe geleid dat veel eigenaren bereid zijn om te verkopen. Op die manier kun je een beweging in gang zetten die kan leiden tot de realisatie van het centrumplan voor Wehl.

Op zaterdag 4 februari stond er een artikel in de Gelderlander. (Zie link) Stoelendans centrum Wehl begint

 

 

Feestelijke opening Formulieren café in Wehl

Op woensdag 22 februari 2017, van 10:30 tot 12:00 uur is de feestelijke opening van het Formulieren Café. Dit vindt plaats in Het Raadhuis, aan het Raadhuisplein 1 te Wehl.

 

Je kunt hier gratis gebruik maken van een computers printers en de kennis van vrijwilligers.

Verschillende aanvragen worden tegenwoordig vaak digitaal gedaan bij b.v. de gemeente. Je kunt hulp krijgen bij het digitaal aanvragen van bv. je paspoort of om je wegwijs te maken op het internet.

Voor meer informatie over het Formulieren Café kun je contact opnemen met:

  • Jaap Oudshoorn, buurtcoach 06-13 17 5329
  • Anouk Wolterink, buurtcoach 06-23 51 7951
  • Carin van der Steege, buurtcoach 06-10 38 7197