Elektrokar in Doetinchem en Wehl

** Nieuwsbrief **

Voertuig in Doetinchem
De elektrokar zoals deze gaat rijden tussen Wehl en Doetinchem en andersom was enige tijd geleden even in Doetinchem. Het ging om een prototype en er zijn enkele foto’s gemaakt voor de deur van het Seniorenontmoetingspunt. Het duurt helaas nog even voor het voertuig zal gaan rijden in en rond Wehl en Doetinchem. Maar: Er zijn genoeg positieve ontwikkelingen die de Elektrokar met stappen dichterbij brengt.

Bestuur
Er is nog geen bestuur omdat de geschikte mensen nog niet gevonden zijn. Fons Welsing heeft een gesprek gehad met Paul Gerritsen, maar hij heeft al teveel om handen om in ons bestuur plaats te nemen. Hij heeft wel aangegeven zijn netwerk aan te zullen spreken op zoek naar bestuursleden voor onze stichting. Bovendien zijn er bij de Rotary ook een aantal leden enthousiast om eventueel plaats te nemen in het bestuur. Dat bleek na de presentatie die Fons daar onlang gegeven heeft.

Presentatie Rotary
Fons heeft drie weken geleden een presentatie gegeven bij de Rotary. Enerzijds om bekendheid te genereren, anderzijds om geld los te kijken en wellicht mensen voor het bestuur te vinden. De presentatie ging goed en ook de leden van de Rotary waren tevreden. Leden kunnen zich nu inschrijven voor een van de zes projecten, waar de Elektrokar er een van is. Daarna kunnen de leden die zich inschrijven ons gaan helpen. Dat kan op verschillende terreinen, bijvoorbeeld met externe expertise maar ook met bestuurders voor op de wagen en mensen voor in het bestuur vanuit hun eigen netwerk. Wanneer er daarna blijkt dat er extra geld nodig is, kan dit eventueel vanuit de Rotary komen.

Dat was het voor deze keer. In de volgende nieuwsbrief hopen we jullie meer duidelijkheid te kunnen geven over het bestuur en vrijwilligers voor de wagens.

 

Supermarkt Plus Bruil verhuist naar Dorpshart van Wehl

Supermarkt Plus Bruil krijgt de medewerking van de gemeente Doetinchem en verhuist naar het nieuw in te richten Dorpshart van Wehl.

Zie artikel in de Gelderlander van 15 mei jl.

Thema-avond ontwikkelingen Wehl en Nieuw-Wehl dorpsraad goed bezocht

WEHL – De Dorpsraad Wehl heeft op woensdagavond 25 april een informatiemarkt georganiseerd in het Raadhuis te Wehl. Centraal staat de evaluatie van het dorpsplan. Begin 2015 is het Dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl vastgesteld, hierin staat dat de bewoners van Wehl en Nieuw-Wehl samen hun toekomst m.b.t. de leefbaarheid in Wehl en Nieuw-Wehl kunnen invullen. Stijn Steentjes was enthousiast. Hij was de kartrekker van de thema-avond. Hij kon daarbij terugvallen op de dorpsraadsleden en de vrijwilligers die deze avond rondom de diverse stands mogelijk maakten. Op elke hangtafel van een stand waren stiften, pennen en geeltjes aanwezig. Er is volgens het bestuur van de dorpsraad al veel gerealiseerd, maar er is nog genoeg te doen. Er zijn volop nieuwe ontwikkelingen die maken dat de dorpsraad op de nieuwe situatie wil inspelen. In aanwezigheid van diverse gemeenteraadsleden en demissionair wethouder Ingrid Lambregts werd het dorpsplan geëvalueerd. Er was een prachtige luchtfoto van de dorpskern van Wehl gemaakt. Deze was levensgroot op de vloer van het Raadhuis uitgestald. De aanwezigen konden als het ware door de straten heenlopen. Wethouder Lambregts deed kort een woordje en vervoegde zich later bij de diverse stands. Het resultaat  zal worden besproken op de komende vergaderingen van de dorpsraad en de verschillende  werkgroepen. Mocht je  interesse hebben aan te sluiten bij diverse werkgroepen maak het kenbaar aan de dorpsraad. “Thema-avond ontwikkelingen Wehl en Nieuw-Wehl dorpsraad goed bezocht” verder lezen

Thema groenvoorziening tijdens informatiemarkt op 25 april

Op woensdag 25 april 2018  is er in het Raadhuis in Wehl een informatiemarkt. De evaluatie van het dorpsplan Wehl & Nieuw Wehl uit 2015 staat hierbij centraal. De thema’s die bij het maken van het dorpsplan naar voren kwam en zijn: Evenementen; Sport & Recreatie en publieke Voorzieningen; Dorpsidentiteit en Cultuurhistorie; Wonen; Winkelen, Bereikbaarheid en Parkeren; Werken en Ondernemen en tot slot Sociale Veiligheid en Naoberschap. Omdat het een dynamisch plan is, kunnen er aanpassingen in komen. Ook kunnen er thema’s toegevoegd worden zoals b.v. Duurzaamheid, waar de laatste tijd natuurlijk veel over te doen is. Naast Duurzaamheid is ook het openbaar groen hier een voorbeeld van. De bezuinigingen en veranderende kijk op “natuurlijk” groen zorgen ervoor dat hier soms veranderingen in beheer plaatsvinden. Al dan niet in overleg met de inwoners.

Op woensdag 25 april 2018 zal op de informatiemarkt ook het openbaar groen een thema zijn, waarbij je in gesprek met BUHA kunt over het beleid. Ook wil de gemeente en BUHA dat er, waar mogelijk meegedacht wordt over de invulling van het groen, zoals b.v. de entree van Wehl langs te Keppelseweg, het zogenaamde “Beukenlaantje”.

Mochten er mensen zijn die willen participeren hierin dan kunnen zij zich melden bij BUHA aan de thematafel.

Meedenken in werkgroep Werken & Ondernemen

Op zoek naar leden voor uitbreiding werkgroep Werken & Ondernemen

Op donderdag 5 april is de eerste bijeenkomst van de werkgroep Werken & Ondernemen geweest. Er kwamen al meteen interessante en enthousiaste ideeën over tafel. Maar ook hebben we geconstateerd dat de werkgroep op dit moment eigenlijk nog te klein is om goed aan de slag te kunnen gaan. Daarom zijn we op zoek naar ondernemers en bewoners uit het centrum (of daarbuiten) die mee willen denken over het werken en ondernemen in het centrum van Wehl. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 3 mei om 19.30 uur. Als u interesse hebt om hieraan deel te nemen, meld u dan vooral aan.

 

  • Aanmelden kan via facebook door te reageren op dit bericht.
  • Aanmelden kan per mail via dorpshartwehl@doetinchem.nl.
  • Aanmelden kan op de evaluatiemarkt van het dorpsplan op 25 april.