Publieke Voorzieningen

5.1 (Ouderen) Zorg

Huidige situatie
De gemeente Doetinchem stuurt aan op ‘zorg voor elkaar’, Noaberschap in de brede zin van het woord. Dit is de Wehlenaren op het lijf geschreven! Ondanks eerdere inspanningen is het opzetten van een zorgcoöperatie niet gelukt. De
werkgroep die zich hiermee bezighield, heeft zich daar echter niet bij neergelegd.

Inmiddels heeft De Wehlse Kracht, een initiatief van de Dorpsraad, zich gepresenteerd. De bedoeling van dit initiatief is om de lokale vrijwillige- en professionele zorg voor jong en oud in Wehl en Nieuw Wehl op elkaar te laten aansluiten.

Doordat de leefbaarheid voelbaar en zichtbaar onder druk staat, wil de Wehlse Kracht de betrokkenheid bij elkaar en bij de dorpen weer gaan versterken en een wegwijzer zijn in het zorg- en welzijn landschap. Inwoners te informeren, adviseren en ondersteunen.

De afgelopen jaren zijn er al enkele successen geboekt! Voorbeelden zijn de inmiddels zelfstandige stichting Contact op Wielen en het Repair Café. Een langgekoesterde wens, een ‘Dorpskamer’ om andere ambities te kunnen realiseren, lijkt werkelijkheid te gaan worden.

Ambitie
Het versterken van sociale voorzieningen. Het verbinden van organisaties, verenigingen en stichtingen dat leidt tot een goed overzicht op mogelijkheden van zorg en ondersteuning.
Het realiseren van een Dorpskamer, een multifunctionele ruimte waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Een goed functionerend online sociaal platform voor de inwoners van Wehl en Nieuw Wehl.

Knelpunten
De verzorgingsstaat verandert naar een participatiemaatschappij. Ouderen wonen vaak langer zelfstandig. De druk op mantelzorgers neemt toe. Door het doolhof van mogelijkheden voor hulp krijgt niet iedereen de aandacht of hulp die nodig is. Er is in Wehl & Nieuw Wehl
geen openbare ontmoetingsplaats.

Acties
☐ Hoge prioriteit blijven geven aan de realisatie van een Dorpskamer, het sociale hart van het dorp in Ons Huis.
☐ Bekendheid geven aan de Wehlse Kracht en hun doelstellingen.
☐ Het verder opbouwen van het online platform Wehl voor elkaar.
☐ Werven van vrijwilligers.
☐ Opzetten van een infrastructuur voor vrijwillige inzet

5.2 Kerken

Huidige situatie
In Wehl staan twee kerkgebouwen. De R.K Sint Martinuskerk aan het Kerkplein en de Protestantse kerk aan de Grotestraat. De kerk in Nieuw Wehl is sinds 2018 gesloten en overgenomen door Elver. De beide geloofsgemeenschappen spelen ook een grote rol waar het gaat om omzien naar elkaar, en het herkennen van eenzaamheid en soms ook armoede.

Ambitie
Het is de ambitie de twee kerkgebouwen intact te houden. Bij eventuele sluiting de vrij te komen ruimte in de toekomst te benutten voor maatschappelijke initiatieven.

Knelpunten
Zorgen om het voortbestaan van de kerk en de geloofsgemeenschap. Het afnemend aantal vrijwilligers.

Acties
☐ Op de voet volgen van de ontwikkelingen en waar nodig actie ondernemen.

5.3 Bibliotheek

Huidige situatie
Als gevolg van bezuinigingen hebben diverse voorzieningen in de achterliggende jaren een andere invulling gekregen. Zo is de bibliotheek in Wehl gesloten. Inmiddels heeft Kindcentrum Het Timpaan de functie van de jeugdbibliotheek overgenomen. De collectie boeken voor volwassenen is ondergebracht in woonzorgcomplex Oldershove. Voor hulp of vragen is er op vaste tijden een medewerker of vrijwilliger van de bibliotheek aanwezig.

Ambitie
De ambitie is om beide bibliotheekfuncties te behouden en de collecties op peil te houden of uit te breiden.

Knelpunten
Dreiging verdere bezuinigingen.
Afnemen aantal vrijwilligers

Acties
☐ Op de voet volgen van de ontwikkelingen en waar nodig actie ondernemen.