Evenementen

Huidige situatie
De dorpen Wehl en Nieuw Wehl kennen prominente evenementen. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

De Stichting WEHL (Wat Een Heerlijk Land) organiseert en begeleidt/coördineert in Wehl jaarlijks een aantal vaste evenementen zoals het Wehlse Dorpsfeest, de Wehlse 4daagse en het Rondje om de kerk.

In Nieuw Wehl staan ieder jaar de Rommelmarkt, het Schuttersfeest, Het Wehls Cross Event en Trekkertrek op het programma. Daarnaast zijn er nog andere evenementen die ervoor zorgen dat in beide dorpen regelmatig iets te beleven is. Denk daarbij aan Koningsdag, de carnavalsoptocht, het Oktoberfeest en de Kerst Fair. Alle evenementen trekken veel dorpsbewoners en bezoekers uit omliggende plaatsen.

Ook worden er in de zomervakantie de Kindervakantie Dagen (KIVADA) georganiseerd. In verband met het ontwikkelen van Fokkenkamp, is deze laatste activiteit verplaatst naar het sportveld aan de Diepenbroekstraat. In het kader van leefbaarheid is deze voorziening, gedragen door inwoners die de schouders eronder willen zetten, van groot belang.

Ambitie 
Een nog betere samenwerking en afstemming betreffende verschillende evenementen in Wehl en Nieuw Wehl. Een volledig interactieve activiteiten kalender via www.wehlvoorelkaar.nl We willen bestaande activiteiten behouden en nieuwe evenementen realiseren.

Knelpunten
Het aantal Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet daalt al jaren. In Wehl en Nieuw Wehl lijkt dit aantal te stabiliseren. Wehl heeft in het centrum weinig ruimte om evenementen te organiseren.

Acties 
☐   Herinrichting van het kerkplein en het speelveld aan de Diepenbroekstraat. 
☐   Krachten bundelen om creatief mensen te motiveren vrijwilligerswerk te gaan doen en bouwen aan een infrastructuur om met vrijwilligers de leefbaarheid in Wehl en Nieuw Wehl toekomstbestendig te maken. 
☐   Het opstellen van een plan voor verdere ontwikkeling van sport en cultuur. 
☐   Aandacht voor de oudere jeugd. Hierbij kan JNW (Jeugdwerk Nieuw Wehl) mogelijk een rol spelen. 
☐   Opzetten en onderhouden van een digitale evenementenkalender zodat een goede spreiding geborgd blijft. 
☐   Het monitoren van burgerinitiatieven om bestaande activiteiten te behouden en nieuwe te realiseren.