Duurzaamheid

9.1 Duurzaamheid en milieu

Huidige situatie
Duurzaamheid is een belangrijk thema op wereldniveau. Het is zo ingewikkeld, dat het nog nauwelijks in beleid is uitgewerkt. De meeste plannen zijn gericht op minder CO2 uitstoot en minder energie gebruik. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen (Bron: CBS). Dat is een hele mond vol.
In kindertaal betekent dit dat er blije mensen en dieren leven op een gezonde aarde, nu en in de toekomst. En dat er altijd genoeg is voor iedereen. Wie wil dat nu niet? En wat kunnen wij eraan doen?

Op de informatieavond van 22 maart 2023 is er ook gesproken over duurzaamheid en wat en hoe we daar in Wehl en Nieuw Wehl aan kunnen bijdragen.
• We kunnen kiezen voor duurzame energie
• Zonnepanelen laten plaatsen (0%BTW en met energiebespaarlening -2023)
• Bewust minder energie gebruiken
• We kunnen spullen een nieuw leven geven door deze in te leveren bij de Kringloop of te laten repareren bij het Repair Café in Wehl.
• Afval scheiden
• Woningen kunnen we (met subsidie) laten isoleren
• Duurzame (lokale) producten kopen
• Regenwater opvangen of afkoppelen van de riolering (subsidieregeling gemeente)

Suggesties van inwoners zijn o.a.
• Aanleg van laadpalen voor auto’s en oplaadpunten voor fietsen
• Deelauto
• Meer groen ten koste van steen
• Meer aanbod van lokale en duurzame producten in de winkel in Wehl
• Organiseren van een energiefestival

Wehlenaren zijn trots op hun dorp. Niet goed onderhouden entrees van het dorp en zwerfafval dragen daar niet positief aan bij en tasten het milieu en dus de leefbaarheid aan.
Op veel plaatsen in de openbare ruimte zijn prullenbakken verdwenen.

Een groep betrokken burgers vormt sinds 2018 een zwerfafvalbrigade voor Wehl en Nieuw Wehl, resultaat van een geslaagd verbindend project van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gemeente Doetinchem en de Dorpsraad. Dankzij het werk van deze groep vrijwilligers wordt het zwerfafval in en rondom Wehl en Nieuw Wehl beperkt.

In de herfst valt er veel blad van de bomen in straten en tuinen. In die periode worden er bladkorven geplaatst als duurzame oplossing. In zomer past het vele snoeiafval uit tuinen niet in de daarvoor bestemde groenafvalbakken. Inwoners zijn daardoor genoodzaakt regelmatig naar het brengpunt van Buha in Doetinchem te rijden. Een niet duurzame oplossing. Het plan om in Wehl een brengpunt voor (groen)afval te realiseren, bevindt zich in een vergevorderd stadium.

Ambitie
Wehl en Nieuw Wehl zijn dorpen waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Dit wordt o.a. gekenmerkt door het beleid van de Gemeente Doetinchem voor zorgvuldige afvalscheiding. Een duurzaam dorp is ook vrij van afval.

Knelpunten
We zijn als Dorpsraad geen zelfstandig overheidsorgaan. Opgemerkt wordt dat inwoners in de meeste gevallen een eigen verantwoordelijkheid hebben.
Het aantal afvalbakken in de openbare ruimtes is afgenomen.

Acties
☐ Het realiseren van een brengpunt voor (groen)afval in Wehl
☐ Afstemmen met de gemeente over het onderhoud van het groen en aandringen op het plaatsen van meer prullenbakken in de openbare ruimte om zo de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen.
☐ Blijven monitoren van de onmisbare zwerfafval brigade.
☐ Informeren en motiveren van dorpsbewoners en daardoor bijdragen aan bewustwording van de eigen rol in de leefbaarheid van de woonomgeving.
☐ Daar waar mogelijk een aanjagende rol spelen bij nieuwe ontwikkelingen.