Dorpsplan

In navolging van het Dorpsplan 2015 was er bij de Dorpsraad Wehl en Nieuw Wehl de behoefte om dit plan, waarvan vele actiepunten inmiddels zijn gerealiseerd, van een update te voorzien. Werken naar een vernieuwde toekomstvisie.

Uit de Dorpsraad werd een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep stelde zich als doel om, evenals bij het Dorpsplan 2015, zoveel als mogelijk informatie te vergaren over wensen en ideeën welke bij de inwoners leven en leefden.

Uitgangspunt bij het verkrijgen van deze informatie waren dezelfde thema’s als die in 2015 aangevuld met het thema Duurzaamheid.

De thema’s zijn:

  • Dorpsidentiteit, landschap, kleinschaligheid en cultuurhistorie
  • Economie
  • Evenementen
  • Sociale Veiligheid & Noaberschap
  • Publieke Voorzieningen
  • Sport & Recreatie
  • Verkeer
  • Wonen en Dorpsinrichting
  • Duurzaamheid

Op 22 maart 2023 werd er, onder het motto “Samen maken we de toekomst”, dezelfde als in 2015, een inloopavond georganiseerd bij Ons Huis aan de Grotestraat. Hierom kwamen ruim 100 belangstellenden af. De verschillende thema’s werden via gesprekstafels met de aanwezigen besproken c.q. voorzien van ideeën en argumenten.

Hieronder vindt u de verschillende onderdelen uit het dorpsplan terug.
Wilt u het volledige dorpsplan digitaal lezen? Download dan de PDF.