Welkom bij de Dorpsraad Wehl

De Stichting Dorpsraad Wehl stelt zich ten doel het algemeen woon- en leefklimaat in Wehl en Nieuw-Wehl in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren