Advies fietsveilige verbinding Wehl/Nieuw-Wehl

In het Dorpsplan Wehl & Nieuw-Wehl “Samen maken we de toekomst” is de ambitie weergegeven om te komen tot een fietsveilige verbinding tussen Wehl en Nieuw-Wehl. Op woensdag 24 februari heeft de Dorpsraad haar advies inzake de fietsveilige verbinding tussen Wehl en Nieuw Wehl aangeboden aan wethouder Drenth van de gemeente Doetinchem. Het advies is hierbij te downloaden.

Adviesfietsveiligeverbinding20december2015

Welkom bij de Dorpsraad Wehl

De Stichting Dorpsraad Wehl stelt zich ten doel het algemeen woon- en leefklimaat in Wehl en Nieuw-Wehl in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren