NIEUWE PLUS IN WEHL

PLUS Gerard Bruil heeft een plan gereed voor de bouw van een nieuwe PLUS supermarkt op de locatie van de voormalige bibliotheek en de 8 woningen op de hoek van de Julianastaat en de Koningin Wilhelminastraat te Wehl.

Op 11 februari is er van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopavond in Het Raadhuis (Raadhuisplein 1, Wehl) waar u uitleg kunt krijgen over de plannen.

U bent hierbij van harte uitgenodigd!

WhatsApp Buurtpreventie

21-1-2020

De Dorpsraad Wehl zal op 21 april 2020 een bijeenkomst organiseren over WhatsApp groepen voor buurtpreventie.

In de gemeente Doetinchem bestaan al een aantal tientallen van deze groepen in de verschillende wijken. In het verleden was er een stichting waar deze groepen zich konden registreren. Maar deze is helaas opgeheven. Voor zover onze informatie reikt zouden er 43 groepen in de gemeente zijn.

Een WhatsApp groep is een particulier initiatief en de gemeente voert slechts beperkt beleid hierop uit. (Zie website gemeente Doetinchem- WhatsAppgroepen) Het is dan ook niet bekend waar al deze WhatsApp groepen zich bevinden.

De Dorpsraad Wehl wil op generlei wijze met het initiatief van deze bijeenkomst de eventueel bestaande WhatsApp groep(en) in Wehl in de wielen rijden.

Wij komen graag in contact komen met eventuele coördinatoren of leden van deze groep(en) zodat er een beeld komt hoe deze groep(en) in Wehl zijn verdeeld en hoe wij het netwerk hiervoor in Wehl zo dicht mogelijk kunnen krijgen.

Daarom is de vraag of u, indien u lid bent of coördinator van een WhatsAppgroep in Wehl dit zou willen melden.

U kunt dit melden aan de secretaris Dorpsraad Wehl, René Isselman r.isselman@upcmail.nl

Wij horen graag van u.

Snelheidsmeter met beloning

Hij staat aan! Aan de Koksgoedweg in Wehl is gisteren de Safety-safe geopend. Dat is een snelheidsmeter met beloning. Iedere automobilist die zich aan de snelheid houdt, spaart geld. Na vier weken mogen de bewoners het geld uitgeven aan een zelfgekozen doel: een bijdrage voor spelen in de wijk.

Help jij ook mee? Houd je dan aan de snelheid op de Koksgoedweg, Kleefse Allee en omliggende wegen! Bedankt!

Eindrapport Wonen in Wehl en Nieuw-Wehl

Downloaden (PDF, Onbekend)

De dorpsraad Wehl nodigt je uit om te horen wat jouw inbreng heeft opgeleverd en wat de vervolgstappen nu zijn!

Je bent van harte welkom op 12 november in Het Raadhuis in Wehl. Er is een inloop vanaf 19:00 en om 19:30 start de informatiebijeenkomst, de koffie en thee staat klaar.

Deze avond wil je niet missen!