Realisatie fietsveilige verbinding Wehl – Nieuw Wehl

3716707358_e4f763e401_bDe Dorpsraad Wehl is blij met het besluit van de gemeente Doetinchem om te komen tot een fietsveiliger verbinding tussen Wehl en Nieuw Wehl. In het besluit wordt een groot deel van haar adviezen overgenomen en de Dorpsraad ziet het als een eerste belangrijke stap naar een fietsveilige verbinding tussen beide dorpen.

In het Dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl “Samen maken we de toekomst” is als een van de actiepunten  opgenomen het realiseren van een fietsveilige verbinding tussen Nieuw-Wehl en Wehl. Directe aanleiding was het sluiten van de basisschool in Nieuw- Wehl, waardoor de basisschool leerlingen nu allemaal naar Wehl moeten fietsen. Daarnaast fietsen ook inwoners van Wehl en Nieuw – Wehl en medewerkers en bewoners van Elver van en naar deze dorpen. De huidige verbinding wordt als onveilig ervaren.

Het meest optimaal is een vrij liggend fietspad tussen beide dorpen, maar de Dorpsraad realiseert zich dat dit niet realistisch is en heeft daarom ook al alternatieve oplossingen geadviseerd. Daarvan wordt een deel nu overgenomen en daarmee wordt al een forse verbetering gerealiseerd.

De volgende aanpassingen zullen worden gerealiseerd:

 1. Route Nieuw-Welseweg/Didamseweg.
 • Meer verlichting langs de Nieuw Wehlseweg. Langs de Nieuwe Wehlseweg staan nu lantarenpalen om de 100 meter. Dat is conform de afspraken zoals die zijn vastgelegd voor het buitengebied. Om een ‘veiliger gevoel’ te creëren voor de fietser en daarmee een betere zichtbaarheid voor automobilisten, is een afstand tussen de lantarenpalen van 40 meter nodig. Vanuit duurzaamheid is gekozen voor LED verlichting. Dit wordt dan toegepast op het weggedeelte tussen Nieuw Wehl en de Broekhuizerstraat. De werkzaamheden worden in het najaar 2016 uitgevoerd.
 • Verbreden van en rode kleur aanbrengen op de fietssuggestiestroken Nieuw Wehlseweg. De fietsstroken krijgen dan een constante breedte van 1,50 meter. De rijbaan is versmald tot 2.60m. Voertuigen kunnen elkaar blijven passeren omdat dan gebruik gemaakt kan worden van de fietssuggestiestroken. De werkzaamheden worden mogelijk nog voor de winter van 2016 uitgevoerd, maar uiterlijk begin 2017.
 • Snelheidsremmende voorzieningen. Naast de reeds aanwezige snelheidsremmers kan er tussen de Kerkhofweg en huisnummer 12 een drempel aangebracht worden.
 1. Route Nieuw Wehlseweg/Kerkhofweg/Doesburgseweg.
 • Verbreden en kleuren fietssuggestie stroken Doesburgseweg vanaf Kerkhofweg. Op de Doesburgseweg is een kantmarkering aangebracht om de rijloper aan te duiden. Dat betekent dat er aan beide zijden een strook van ca. 1 meter is die door fietsers wordt gezien als een fietsstrook door aan beide zijden van de weg een fietssuggestiestrook in rood asfalt aan te brengen. Ook deze werkzaamheden worden mogelijk nog voor de winter van 2016 uitgevoerd, maar uiterlijk begin 2017.

De Dorpsraad is van  mening dat er nog aanvullende wensen blijven om tot een verdere fietsveilige verbinding te komen. Die aanvullende wensen, zoals eerder door de Dorpsraad geadviseerd, zijn nu (nog) niet zijn gehonoreerd maar  die zou de Dorpsraad graag alsnog wel uitgevoerd willen zien. Daarover gaat de Dorpsraad nog in gesprek met de gemeente.
Het gaat dan over enkele aanvullende voorstellen voor het traject Nieuw-Wehlseweg/Didamseweg

 • Fietssuggestiestroken maken langs de Didamseweg vanaf de rotonde tot aan de bebouwde kom,
 • het overzichtelijker maken van de aansluiting Van Barneveldlaan op de Didamseweg en
 • Aanpassing rotonde Broekhuizerstraat, d.w.z. betere opstelmogelijkheid voor fietsers voor een veilige oversteek rotonde Didamseweg met de Broekhuizerstraat te realiseren bij het groot onderhoud van de N 813 door de provincie Gelderland

Daarnaast is de Dorpsraad van mening dat het traject Nieuw Wehseweg/Kerkhofweg/ Doesburgeseweg  als volwaardig onderdeel van de fietsveilige verbinding moet worden gezien en we vindt het jammer dat het besluit van de gemeente daar maar deels voorziet.
De dorpsraad heeft geconstateerd dat er in toenemende mate fietsers gebruik maken van deze route door de  “oudere jeugd” die in Doetinchem naar school gaan en uiteraard de bezoekers van sportpark “de Grindslag”.

Het gaat daarbij om onze voorstellen zoals:

 • Het plateau van de aansluiting van de Nieuw Wehlseweg op de Kerkhofweg te accentueren met kleuren;
 • Het plateau van de aansluiting Kerkhofweg op de Doesburgseweg;
 • De Kerkhofweg opnemen in het gladheidsbestrijdingsprogramma;
 • Aanpassing van de rotonde Broekhuizerstraat, d.w.z. betere opstelmogelijkheid voor fietsers voor een veilige oversteek rotonde Doesburgseweg te realiseren  bij het groot onderhoud van de N 813 door de provincie Gelderland

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.