Standpunt Dorpsraad Wehl inzake Notitie Domus van het college van B&W van de gemeente Doetinchem

Standpunt Dorpsraad Wehl inzake Notitie Domus van het college van B & W van de gemeente Doetinchem van 8 januari 2019

De notitie geeft een goede analyse en aanpak die een bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertrouwen indien de afspraken worden nagekomen door Leger des Heils en de gemeente.

De Dorpsraad wil de gemeenteraad graag extra aandacht vragen voor de onderstaande belangrijke punten:

– De beeldvorming.
De beeldvorming dat de Domus een voorziening is voor dak- en thuislozen komt niet uit de lucht vallen. Onbekend is dat het altijd een beschermde woonvoorziening geweest. Ook is nieuw hier kennelijk ook sprake is van Forensisch Beschermd Wonen (FBW) dat wordt ingekocht door de Dienst Justitiële Inrichting van het ministerie van Justitie. Dit bevestigd dat de communicatie beter en transparanter moet worden (zie ook hierna).

-Communicatie.
Onder verbeterpunt 11 staat: “Veel valt en staat bij een goede communicatie. Goede communicatie vanuit de gemeente, maar ook vanuit de woonvoorziening. De communicatie was onder de maat. Van het Leger des Heils wordt verwacht dat zij na meldingen adequaat optreden en ook hun verantwoordelijkheid nemen in het dorp zelf. Wanneer er meldingen zijn wordt er gehandeld, wordt de veroorzaker/bewoner aangesproken op zijn/haar gedrag en wordt er zo spoedig mogelijk een terugkoppeling gedaan naar de melder. Alleen zo herstelt het vertrouwen.” Hier is niets aan toe te voegen. Laat zien dat deze afspraken worden nagekomen! -Meldingen. Onder verbeterpunt 9 staat: “Qua meldingen moet de zaak op orde zijn. Leger des Heils, politie en gemeente maken afspraken om de meldingen sneller in beeld te krijgen. Het Leger des Heils is als eerstverantwoordelijke de partij die een goede en snelle opvolging aan de meldingen zal moeten geven. Leger des Heils, politie en gemeente zijn samen alert op de meldingen en de opvolging daarvan. Dit is een continue proces.” Ook hier is niets aan toe te voegen. Laat zien dat deze afspraken worden nagekomen!

-Handhaving.
Onder verbeterpunt 17 staat: “Handhaving heeft werkinstructies voor het toezicht in Wehl.” Wij verzoeken de gemeente om de inwoners van Wehl meer inzicht te geven in de inzet en werkinstructies van de toezichthouders in Wehl. Is nu nog erg vaag.

-Politie.
Onder verbeterpunt 19 staat: “Er wordt door de politie extra capaciteit ingezet in Wehl.” Wij verzoeken de gemeente om de inwoners van Wehl meer inzicht in de inzet van de extra capaciteit van de politie in Wehl. Is nu nog erg vaag.

-Brandveiligheid
Wij lezen niets over de brandveiligheid van het pand. Ook hierover zijn bij ons zorgen geuit. Is de brandveiligheid van de Domus op orde?

-Na 2020
Onder het kopje tenslotte wordt geschetst wat er gaat veranderen vanaf 2021 en wordt geconstateerd dat de gemeente dan niet meer verantwoordelijk is voor de contractering en over dit gedeelte geen zeggenschap meer heeft.

De situatie na 2020 geeft nog grotere onzekerheden dan nu al het geval is en dat baart ons grote zorgen. Dit mede in combinatie met de zwaarte van de doelgroep en de huidige omvang. Voortzetting van een opvang is zeker niet vanzelfsprekend!

Tot Slot: Wij verzoeken de gemeente om nog met ons in gesprek te gaan over het (aangepaste) voorstel voorafgaand aan het moment dat het besluitvorming zal worden aangeboden aan de Raad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.