Wonen

 

 

 

Op 25 april 2018 had de dorpsraad een zeer druk bezochte evaluatie van het dorpsplan met de inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl. Er werden toen veel vragen gesteld over het onderdeel wonen. Onder andere over het aanbod van woningen voor verschillende generaties in beide kernen. De dorpsraad wil hier een vervolg aan geven. En daar hebben we jou bij nodig!

 Samen behoeften in kaart brengen

De dorpsraad heeft in overleg met gemeente Doetinchem besloten een werkgroep op te richten. Deze werkgroep wil samen met de inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl de woonbehoeften in Wehl en Nieuw-Wehl (nog duidelijker) in beeld brengen. Op basis hiervan kan worden bepaald welke kansen en opgaven er liggen voor de woningmarkt in Wehl/Nieuw-Wehl.

Wie zitten er in de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl, medewerkers van gemeente Doetinchem en medewerkers van Sité Woondiensten. Daarnaast wordt de werkgroep ondersteund door adviesbureau Companen.

Jouw inbreng is belangrijk!

Om de woonbehoeften duidelijk in beeld te krijgen, hebben we jouw inbreng nodig. Jij bent immers onze inwoner! Daarom organiseert de werkgroep drie inloopavonden (in Wehl). Elke avond staat een andere generatie centraal:

Datum      Leeftijds-categorie Tijdstip locatie
Dinsdag 16 april 2019 50+ Van 16.30 uur tot 20.00 uur Zaal Reuring
Dinsdag 14 mei 2019 18 – 30 jaar Van 16.30 uur tot 20.00 uur Zaal Reuring
Donderdag 16 mei 2019 30 – 50 jaar Van 16.30 uur tot 20.00 uur Het Raadhuis Wehl

Tijdens de inloopavonden kun je op verschillende manieren jouw inbreng leveren. Daarnaast is de werkgroep aanwezig om vragen te beantwoorden en vragen aan jou te stellen. Kun je, door omstandigheden, niet op de avond van jouw leeftijdscategorie? Dan mag je natuurlijk ook op een andere avond komen. Mensen die niet in Wehl of Nieuw-Wehl wonen, maar dat wel graag zouden willen, zijn ook van harte welkom. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Waarom is dit belangrijk?

Om nu en in de toekomst de juiste woning op de juiste plek te hebben staan, moeten er keuzes worden gemaakt die goed onderbouwd zijn. Voor die goede onderbouwing is het belangrijk om samen met (toekomstige) inwoners van Wehl en Nieuw-Wehl duidelijk te krijgen welke behoeften er zijn om in Wehl en Nieuw-Wehl te wonen.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Jan van der Aart (dorpsraad Wehl/Nieuw-Wehl) via het telefoonnummer 06 374 712 09 of stuur een e-mail naar wonenwehl@doetinchem.nl.

 

Het vervolg op het woonwensen onderzoek

21-1-2020

De uitkomsten

De afgelopen driekwart jaar zijn met dank aan alle inbreng de wensen van jong en oud om in Wehl en Nieuw-Wehl te wonen in beeld gebracht. De uitkomsten laten met name een wens bij de ouderen en de jongeren zien.

Ouderen willen graag naar het centrum van Wehl verhuizen of in het centrum blijven wonen, maar dan wel in een levensloopgeschikte woning het liefst in de vorm van een hofje.

Voor de jongeren/starters maakt het niet uit waar ze in met name de kern Wehl kunnen wonen. Zij willen vooral starten in een betaalbare tussen- hoekwoning of tweekapper. Dit sluit over het algemeen niet aan bij de woningen die door ouderen bij verhuizing worden achtergelaten. Deze woningen bieden kansen voor de zogenaamde doorstromers die over het algemeen hun woonwens goed kunnen vervullen. Wilt u het hele eindrapport lezen met de uitkomsten? Kijk dan op www.dorpsraadwehl.nl/eindrapport-wonen-in-wehl-en-nieuw-wehl.

Hoe verder?
Op 28 november heeft de gemeenteraad ingestemd met een aanpassing van het woningbouwbeleid. Dit betekent dat de gemeente Doetinchem onder bepaalde voorwaarden medewerking kan verlenen aan plannen voor nieuwe woningen. Voor plannen in Wehl/Nieuw-Wehl is in ieder geval één van die voorwaarden dat het plan aansluit bij de resultaten uit het eindrapport.

Heeft u een plan om één of meerdere woningen te realiseren en wilt u meer informatie wat u daarvoor moet doen? Neem dan contact op met het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Doetinchem via 0314 377 377. De gemeente Doetinchem verkent de mogelijkheden om op locaties, in eigendom van de gemeente, woningen te realiseren die passen bij de in beeld gebrachte woonwensen van ‘jong en oud’. Voor vragen naar aanleiding van dit artikel kan contact worden opgenomen met Jan van der Aart (dorpsraad Wehl/Nieuw-Wehl) via wonenwehl@doetinchem.nl of 06 37 47 12 09.